UVC technológie

1. Základné otázky o UVC

Čo je to germicídne UV a čo je UVGI?

Germicídne UV žiarenie (GUV) využíva ultrafialovú žiarivú energiu na deaktiváciu baktérií, spóry plesní, húb alebo vírusov. UVGI je označenie procesu ožarovania použitím GUV na danom mieste. Kvôli obavám verejnosti o ionizujúce žiarenie (napr. Röntgenové lúče a gama lúče) sa pojem GUV vyhýba zbytočným obavám o spojenie s týmto typom žiarenia. Ďalším netechnickým pojmom je germicídne svetlo, pretože „svetlo“ je technicky iba viditeľné žiarenie.

Je všetko ultrafialové žiarenie považované za germicídne ultrafialové (GUV)?

Germicídne ultrafialové žiarenie (GUV) - odkazuje na ultrafialové žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (žiarivá energia), o ktorom sa ukázalo, že ničí baktérie a deaktivuje vírusy. Je dokázané, že vlnové dĺžky vo fotobiologickom ultrafialovom spektrálnom pásme známe ako „UV-C“ od 200 do 280 nanometrov (nm) sú najúčinnejšie na dezinfekciu. Vlnové dĺžky UV-C obsahujú fotóny (častice svetla), ktoré sú v optickom spektre najúčinnejšie (obsahujúce UV, viditeľné a infračervené), a preto sú najviac fotochemicky aktívne. (Pozri obrázok 1.)

Môže UV-C ničiť vírusy, ako aj baktérie?

Áno, UV-C ničí živé baktérie, vírusy technicky nie sú schopné žiť bez hostiteľa; preto by sme mali správne povedať „deaktivovať vírusy“. Jednotlivé energetické fotóny UV-C fotochemicky interagujú s molekulami RNA a DNA vo víruse alebo baktérii. To všetko sa deje na mikroskopickej úrovni. Vírusy majú veľkosť menšiu ako jeden mikrometer (um, jedna milióntina metra) a baktérie sú zvyčajne od 0,5 do 5 um.

        

Tabuľka: dávky žiarenia potrebné na 90% deaktiváciu mikroorganizmov zo vzdialenosti 1m od zdroja UVC. Dávka v μW/sek/cm2

        

Tymínové diméry a smrť buniek

DNA je dlhá molekula v tvare dvojitej špirály. Tieto dva reťazce sú spojené pármi báz štyroch stavebných jednotiek (adenín, tymín, guanín a cytozín, skrátene A, T, G a C).

Dva páry s jedným tymínom stoja vedľa seba a majú presne stanovenú frekvenciu. Pôsobenie UVC preruší spojenie s opačným adenínom a tieto dve tymíny sa spoja. Tvoria tymínový dimér, ktorý zabraňuje polymerizácii a ďalšej replikácii DNA.

Čím viac poškodených miest na DNA je, tým väčší je dopad na život bunky, napr. v mikroorganizmoch. Tento princíp potvrdzuje dávkovanie a dopad; čím je dávka UVC vyššia, tým častejšie sú poškodenia a tým aj miera úmrtnosti. Nedostatok enzýmov a blokov tvorených tymínovým dimérom bráni deleniu buniek a bunky odumierajú.

Môže UV-C efektívne deaktivovať vírus SARS-CoV-2 zodpovedný za Covid-19?

Áno, ak je vírus priamo ožiarený UV-C žiarením v dostatočnej dávke. UV-C môže zohrávať významnú úlohu aj pri iných metódach dezinfekcie, jednotlivci ale musia byť chránení, aby sa predišlo nebezpečenstvám spôsobeným UV žiarením pre oči a pokožku, ako je to uvedené v časti 4. UV-C žiarenie by sa nemalo používať na dezinfekciu pokožky!

Môžu sa pre GUV použiť žiarivky blízke ultrafialovému žiareniu (UV-A), ako sú lapače hmyzu UV?

Nie. UV-A a dlhšie (viditeľné) vlnové dĺžky nemajú germicídne účinné emisné vlnové dĺžky na deaktiváciu vírusov. Ich relatívna dezinfekčná schopnosť je veľmi minimálna rádovo 1 000-krát menej účinná z hľadiska rýchlosti toku ako nízkotlaková germicídna výbojka. Existujú iba veľmi špeciálne aplikácie vlnových dĺžok v UV-A (napr. 405 nm), ktoré však vyžadujú veľmi vysoké dávky, sú nepraktické v prostredí kde je vysoký pohyb osôb a neodporúčajú sa na vírusovú sterilizáciu. Stopové množstvo UV-B, ktoré je emitované z niektorých žiariviek s bielym svetlom, má pravdepodobne podobnú účinnosť.

Svetelné diódy (LED) sú už nejaký čas k dispozícii v oblasti UV-A. Výhoda UV-A alebo LED s viditeľným svetlom by bola v tom, že by sa dali ľahko začleniť do svietidiel založených na LED a bez potreby ochranných zariadení. Účinnosť UV-A, ktorá nie je škodlivá pre pokožku alebo oči, je však minimálna.

A čo UV-B žiarivky pre GUV?

UV-B (280 až 315 nm), najmä kratšie vlnové dĺžky blízko 300 nm a menej, môžu byť relatívne účinné ako germicídne zdroje, ale pri náhodných expozíciách je tu výrazne vyššie riziko spálenia (ako pri spálení slnkom) a dokonca aj oneskorených účinkov na pokožku a očí, pretože UV-B preniká hlbšie do pokožky.

Má ultrafialové žiarenie na slnečnom žiarení efekt GUV?

Áno, najmä koncom jari a začiatkom leta, keď je slnko vysoko na oblohe s vysokým UV indexom. Pri UV indexe 10 sa odhaduje, že doba na dosiahnutie usmrtenia baktérií typu 3 (usmrtených 99,9%) je kratšia ako jedna hodina. [5]

[5] Lytle CD, Sagripanti J-L. Predpokladaná deaktivácia vírusov významných pre biodefenziu slnečným žiarením. J Virol. 2005; 79 (22): 14244-52.

2. Otázky týkajúce sa medicíny a zdravotnej starostlivosti

Ako sa šíri vírus COVID-19?

Oficiálne stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie (Z ang. World Healt Organizazion) je, že sa tento vírus šíri kontaktom s veľkými respiračnými kvapkami, priamo alebo nepriamo dotykom kontaminovaných povrchov a potom dotykom očí, nosa alebo úst. Výskum však prebieha s cieľom určiť mieru šírenia sa vo vzduchu - čo znamená že vírus je v časticiach tak malých, že zostávajú suspendované vo vzduchu. Takýto aerosól je výsledkom odparovania väčších respiračných častíc generovaných kašľom, kýchaním, bežnou rečou, spevom a pravdepodobne chybnými inštalačnými systémami, ako sa už v minulosti vyskytlo pri víruse závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS). Koľko vírusu zodpovedného za COVID-19 sa šíri vzduchom nie je zatiaľ jasné, ale odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov používať správne respirátory, nie chirurgické masky, odhaľujú oficiálne obavy o vzdušnom šírení. V súčasnosti sa skúma možnosť, že vdýchnutý vírus môže mať za následok vážnejšie poškodenie pľúc, ako keď je vírus prijatý inými spôsobmi - napríklad ústami, nosom alebo očami.

Ako dlho ostávajú vírusové častice a baktérie vo vzduchu?

Je to dôležitá otázka, ale je ťažké na ňu odpovedať jednoduchým spôsobom a záleží to na tom, ako sa mikróby dostali do vzduchu, napr. z kýchania, kašľa, z povrchov alebo oprášením odevov. Najmenšie častice (1 až 5 μm kvapôčkové jadrá) môžu zostať vo vzduchu oveľa dlhšie ako kvapôčky kašľa - niekoľko minút alebo dokonca hodín.

Ako možno znížiť šírenie vírusov vzduchom?

Diagnóza infekčných prípadov a ich izolácia je kritickým zásahom, ale predpokladá sa, že prenos z asymptomatických osôb zohráva pri prenose v komunite dôležitú úlohu. V USA Centra pre Kontrolu a Prevenciu Chorôb (Z ang. Centers for Disease Control and Prevention) odporučily, aby každý nosil pokrývky tváre, aby sa znížilo šírenie pomocou malých i veľkých respiračných kvapiek. Pracovníci zdravotnej starostlivosti by mali okrem dodržiavania všetkých bezpečnostných opatrení používať dobre priliehajúce respirátory navrhnuté tak, aby vylučovali nakazenie sa z častíc vo vzduchu. Očakáva sa, že pre zložky prenášané vzduchom bude zohrávať úlohu vetranie, sociálne dištancovanie a iné prostriedky na dezinfekciu vzduchu. Prirodzená ventilácia vonku a v domácnostiach môže byť vysoko účinná, ak sú podmienky optimálne z hľadiska prúdenia vzduchu a teploty. Mechanická ventilácia môže byť účinná, ale všeobecne sa na dezinfekciu alebo riedenie vzduchu odporúča 6 až 12 výmen vzduchu za hodinu (VVH) .

Vzduchová dezinfekcia GUV v hornej časti miestnosti je primárnym prostriedkom bezpečnej a vysoko efektívnej dezinfekcie vzduchu za predpokladu, že je plánovaná, inštalovaná, uvedená do prevádzky a udržiavaná podľa súčasných medzinárodných noriem. Odporúča sa informovaný konzultant. Čističe vzduchu v miestnosti, dezinfekcia vzduchu pomocou filtrov HEPA, UV-C žiariviek vo vedení alebo inými metódami sú atraktívne, ale ich rýchlosť dodávania čistého vzduchu pri konverzii na VVH v miestnosti je často triviálna - nie viac ako 1 alebo 2 pridané VVH. Dezinfekcia vzduchu GUV dezinfikatorom je sekundárny prístup k dezinfekcií cirkulovaného vzduchu.

Ako funguje GUV pri dezinfekcii vzduchu?

Bežne používané žiariviek GUV generujú prevažné žiarenie 254 nm UV žiarením, ktoré je blízko vrcholových germicídnych vlnových dĺžok 265 až 270 nm - obidve v rozmedzí UV-C v porovnaní s ultrafialovým žiarením s dlhšou vlnovou dĺžkou (UV-A a UV-B) ) na slnku. Radiačná energia GUV ničí nukleové kyseliny (DNA a RNA) tým, že spôsobuje mutácie, ktoré bránia replikácii, čo vedie k smrti prakticky všetkých baktérií a deaktivácii všetkých vírusov. Baktérie a vírusy sa do istej miery líšia v citlivosti na UV žiarenie, pričom plesňové spóry a mykrobaktérie sú relatívne ťažšie usmrtiteľné. Huby sa účinne ničia vysoko dávkovým UV žiarením, ktoré sa používa napríklad na ošetrenie plesňovej kontaminácie klimatizačných systémov. GUV sa dá najúčinnejšie použiť na dezinfekciu vzduchu v hornej časti miestnosti, kde to výška stropu umožňuje, ale môže sa tiež použiť vo vetracích kanáloch a čističoch vzduchu v miestnosti. GUV v hornej časti miestnosti sa považuje za najúčinnejšiu aplikáciu na dezinfekciu vzduchu v miestnosti, ak je to možné.

Je GUV žiarenie užitočné v zdravotníckych zariadeniach?

Áno. Niektoré nemocnice používajú prenosné GUV pomôcky na dezinfekciu vzduchu a povrchov vo voľných uzamknutých miestnostiach ako doplnkové kontrolné opatrenie na zníženie šírenia infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. [6] Avšak kontrolované štúdie účinnosti chýbajú keďže ich vykonávanie je obťažné. Zariadenia na lekárske ošetrenie využívajú GUV tromi primárnymi spôsobmi:

1) prípravky GUV v hornej časti miestnosti s cirkuláciou vzduchu na kontrolu patogénov prenášaných vzduchom v obývanom priestore;

2) mobilné jednotky GUV na dezinfekciu povrchov;

3) GUV vo vzduchotechnických jednotkách HVAC (Z ang. Heating Ventilation Air Conditioning) na úpravu recirkulovaného vzduchu a na zníženie rastu plesní na chladiacich cievkach. Autonómne systémy („roboty“) sa používajú v niektorých nemocniciach v USA a taktiež boli použité v Čínskej ľudovej republike ako reakcia na COVID-19. [7]“ Vo vojne, o ktorej sa tu hovorí, sa nikdy nepoužíva iba jedná zbraň; využíva sa ich viac“.[8]“ V tejto „vojne“ proti COVID-19 nie je dôvod nevyužívať v plnej miere GUV s primeranými opatreniami“.

 

[6] Wight W. Germ-killing robots fight drug-resistant pathogens at Army hospitals. 65th Medical Brigade Public Affairs Office. 24 Jul 2017. Online: https://www.army.mil/article/191241/germ_killing_robots_fight_drug_resistant_pathogens_at_army_hospitals. (Accessed 2020 Feb 28).

[7] Ackerman, E. Autonomous robots are helping kill coronavirus in hospital. IEEE Spectrum. 11 Mar 2020. Online: https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/medical-robots/autonomous-robots-are-helping-kill-coronavirus-in-hospitals. (Accessed 2020 Mar 16).

[8] Lee T, Jordan NN, Sanchez JL, Gaydos JC. Selected nonvaccine interventions to prevent infectious acute respiratory disease. Am J Prev Med. 2005;28(3):305-16.

Môže UV-C v celej miestnosti účinne deaktivovať vírus SARS-COV-2 zodpovedný za COVID-19?

Zatiaľ čo UV-C by mohol byť sekundárnym opatrením na kontrolu a dezinfekciu infekčných baktérií a vírusov na prístupných (neosvetlených) povrchoch, jeho veľkým využitím by bolo dezinfikovanie vzduchu v oblastiach, kde to môže byť potrebné (napr. Oddelenia intenzívnej starostlivosti, nemocničné zariadenia na príjem pacientov[alebo nemocničné stany]). Dezinfekcia hornej časti miestnosti je najbezpečnejšou a najúčinnejšou aplikáciou UV-C. Na špeciálnych miestach, kde je pravdepodobný vysoký prenos vírusu, je možné použiť UVGI v celej miestnosti (zo zavesených zariadení smerujúcich UV-C smerom nadol) za predpokladu, že je možné dodržať prísne bezpečnostné opatrenia. Je dôležité, aby akékoľvek osoby, ktoré zostanú v priestore dezinfikovaným pomocou horných UV-C lámp, nosili ochranný odev a ochranu zraku. GUV žiarenie aplikované na celú izbu sa bezpečne používa vo voľných miestnostiach, kde je počas UVGI zakázaný vstup.

Odporúča CDC (Z ang. Centers for Disease Control and Prevention) GUV v zdravotníckych zariadeniach?

V USA poskytli Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pokyny na používanie GUV žiariviek v horných častiach miestností a vzduchotechnických jednotkách (VTJ) ako doplnkového kontrolného opatrenia na dezinfekciu vzduchu. [9, 10, 11]

[9] Sehulster L, Chinn RYW. Guidelines for environmental infection control in healthcare facilities – Recommendations of the Centers for Disease Control and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 2003;52(RR10):1-42.

[10] Jensen PA, Lambert LA, Lademarco MF, Ridzon R. 2005. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care settings, 2005. Morbid Mortal Weekly Rep. 2005;54(RR17):1-141.

[11] Centers for Disease Control and Prevention; and National Institute for Occupational Safety and Health. Environmental Control for Tuberculosis: Basic Upper-Room Ultraviolet Germicidal Irradiation Guidelines for Healthcare Settings. Washington, DC: Department of Health and Human Services; 2009.

Ako vedci určujú účinnosť GUV žiarenia pri deaktivácii rôznych mikroorganizmov a vírusov?

Najzákladnejšou koncepciou vo fotobiológii je akčné spektrum (alebo relatívna odpoveď) pre daný účinok. Aj keď v príručke IES existuje štandardizované spektrum germicídnych účinkov [12], bolo to založené na deaktivácii baktérií E. coli a akčné spektrá pre spóry, iné baktérie a rôzne vírusy sa môžu líšiť. Toto štandardizované spektrum účinku sa rozprestiera od 235 nm do 313 nm a vrcholy dosahujú približne 265 nm. Vlnová dĺžka 254 nm má relatívnu účinnosť 0,85; naopak, 313 nm v UV-B má relatívnu účinnosť iba 0,01.

Germicídna účinnosť je úmerná expozičnej dávke (sálavá expozícia, zvyčajne v milimetroch * na štvorcový centimeter, mJ / cm2 alebo joulov na meter štvorcový, J / m2), ktorá je súčinom dávky (ožiarenie( zvyčajne v mW) / cm2 alebo W / m2) a čas (od 1 μs do niekoľkých hodín). Medzi vystavením UV žiareniu a germicídnou účinnosťou existuje nelineárny vzťah. Napríklad, ak určitá expozícia UV usmrtí 90% bakteriálnej populácie (často označovanej ako „jednorazové usmrtenie“), zdvojnásobenie času alebo intenzity vystavenia môže zabiť iba 90% zvyšných 10%, aby sa dosiahla celková germicídna účinnosť. 99% („usmrtenie baktérií typu 2“). Podobne 50% -né zníženie dávky alebo času expozície znižuje germicídnu účinnosť iba z 99% na 90%.

Vlhkosť môže znížiť účinnosť germicídneho UV žiarenia. Existuje referenčná dávka na dosiahnutie prežitia 37%; v praxi je však požadovaná dávka GUV 3 alebo 4 log-zabíjania, čo zodpovedá 99,9% alebo 99,99% deaktivácii. V záujme účinnosti v praxi sa často akceptuje dosiahnutie usmrtenia bakterií typu 2 (99% deaktivácia).

 

[12] DiLaura D, Houser K, Mistrick R, Steffy S (editors). The Lighting Handbook, 10th ed. New York: Illuminating Engineering Society; 2011.

* Jeden joule sa rovná jednému wattu za sekundu. (Alebo 1 W = 1 J / s) Millijoule je jedna tisícina joulu.

 

3. Dezinfekcia vzduchu v miestnosti s UVC

Čo je GUV v hornej časti miestnosti ?

GUV v hornej časti miestnosti je bezpečný prostriedok na dezinfekciu vzduchu, ktorý je možný inštalovať v miestnostiach s vysokými stropmi. V tejto metóde špeciálne navrhnuté a inštalované UV-C žiariče, ktoré ožarujú iba vzduch nad 2,1 metra, neustále dezinfikujú vzduch vo vrchnej časti miestnosti. Toto je najúčinnejšie vtedy, keď je vzduch neustále miešaný ventilátormi a vetraním HVAC, ale aj bez silnej ventilácie alebo ventilátorov sa vzduch neustále mieša pohybmi a konvetkívnymi prúdmi.

Prečo je GUV v hornej časti miestnosti efektívnejšie ako UV vo vetracích kanáloch alebo čističe vzduchu v miestnosti?

GUV v hornej časti miestnosti (pozri Obrázok 3-1) dezinfikuje naraz veľké objemy vzduchu(nad hlavami osôb), čo vedie k vysokým „ekvivalentným“ výmenám vzduchu za hodinu (VVH) iba z hľadiska dezinfekcie vzduchu - GUV ale nerozriedi zápach alebo CO2, čo sú hlavné funkcie vetrania budovy. Regulácia zápachu a odstraňovanie CO2 sa dosahujú relatívne nízkou úrovňou ventilácie (1 až 2 VVH), ale dezinfekcia vzduchu vyžaduje oveľa vyššiu rýchlosť ventilácie (6 až 12 VVH) alebo ekvivalent produkovaný GUV v hornej časti miestnosti. Dve štúdie kontrolované nemocnicou [13, 14] preukázali, že GUV v hornej časti miestnosti je asi 80% účinnejšie proti šíreniu tuberkulózy (TB). Aj keď je GUV obmedzené na hornú časť miestnosti, dobré premiešanie vzduchu (ideálne s nízko rýchlostnými stropnými ventilátormi, ale ľahko dosiahnuteľné aj inými typmi vetrania s núteným vzduchom) vedie k veľmi vysokému ekvivalentu VVH v dolnej časti  - odhaduje sa, že je ďalších 24 VHH v juhoafrickej štúdii. [13]

 

[13] Mphaphlele M, Dharmadhikari AS, Jensen PA, Rudnick SN, van Reenen TH, Pagano MA, Leuschner W, Sears TA, Milonova SP, van der Walt M, et al. Institutional tuberculosis transmission. Controlled trial of upper room ultraviolet air disinfection: A basis for new dosing guidelines. Amer J Respir Crit Care Med. 2015;192(4):477-84.

[14] Miller SL. Upper room germicidal ultraviolet systems for air disinfection are ready for wide implementation (editorial). Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(4):407-9.

Je GUV vo vnútorných vzduchových kanáloch dostatočné na dezinfekciu vzduchu v miestnosti?

Ak sa v potrubiach používa UV, hoci to zaisťuje, že cirkulujúci vzduch nemá života schopné patogény, bohužiaľ len relatívne málo zabraňuje prenosu z človeka na človeka v miestnosti, v ktorej rovnaký zdroj vzduchu zdieľajú tak infekčný zdroj, ako aj iné nenakazené osoby. Na efektívne prerušenie prenosu musí dôjsť k dezinfekcii vzduchu v tej istej miestnosti, kde dochádza k prenosu. Prenosné čističe vzduchu môžu byť umiestnené v miestnostiach, kde existuje riziko prenosu, ale pohyb veľkého množstva vzduchu cez akékoľvek zariadenie je obťažný. Často, keď sa rýchlosť privádzania čistého vzduchu prevádza na ekvivalentný VHH, výsledok je príliš nízky na to, aby sa účinne zabránilo prenosu. Veľký čistič vzduchu v malej miestnosti môže byť účinný, ale pre väčšie miestnosti sú čističe vzduchu jednoducho nepraktické k vysokej úrovni dezinfekcie vzduchu v porovnaní s GUV v hornej časti miestnosti. Čističe vzduchu sa odporúčajú do uzavretých priestorov, kde nemusí byť GUV.

Ak je v miestnosti sklo, ktoré umožňuje výhľad do miestnosti a na UV žiarivky, musí byť toto sklo zatienené alebo zakryté?

Ak sú to normálne 254 nm UV-C žiarivky tak nie. Sklenené okná blokujú potenciálne nebezpečný prenos UV-B a UV-C. Ak sa používajú xenónové žiarivky, mali by byť zakryté.

Poznámka: Určite nie je dôvod na obavy zo zariadenia čistiaceho hornú časť miestnosti, pretože potenciálne nebezpečné UV-C sa nedostane do spodnej časti miestnosti.

 

 

 

4. Dezinfekcia povrchov, masiek a nástrojov s UVC

Ako sú užitočné UV-C žiarenia v dezinfekcií povrchov?

Aj keď UVGI (UV-C v príslušnom rozsahu; pozri sekciu 1) vynikajúco dezinfikuje povrchy, neprenikne cez nich a nedokáže dezinfikovať znečistené povrchy. Neschopnosť UV žiarenia preniknúť do tienených povrchov alebo preniknúť časticami, ako je prach a iné látky, môže mať negatívny vplyv na dezinfekciu. Z týchto dôvodov sa UVGI zvyčajne používa iba ako doplnkové opatrenie pre dezinfekciu. V publikovanej štúdii z roku 2005 sa dospelo k záveru, že UVGI lampy by mohli mať určitý vplyv na šírenie infekčných chorôb dýchacích ciest, ale neexistovali dostatočné dôkazy, ktoré by podporovali odporúčanie jeho širokého použitia. [8] CDC uznáva, že UVGI má niekoľko potenciálnych aplikácií, ale má aj obmedzenia a možné bezpečnostné riziká. [9,10,11]

[8] Lee T, Jordan NN, Sanchez JL, Gaydos JC. Selected nonvaccine interventions to prevent infectious acute respiratory disease. Am J Prev Med. 2005;28(3):305-16.

[9] Sehulster L, Chinn RYW. Guidelines for environmental infection control in healthcare facilities – Recommendations of the Centers for Disease Control and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 2003;52(RR10):1-42.

[10] Jensen PA, Lambert LA, Lademarco MF, Ridzon R. 2005. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care settings, 2005. Morbid Mortal Weekly Rep. 2005;54(RR17):1-141.

[11] Centers for Disease Control and Prevention; and National Institute for Occupational Safety and Health. Environmental Control for Tuberculosis: Basic Upper-Room Ultraviolet Germicidal Irradiation Guidelines for Healthcare Settings. Washington, DC: Department of Health and Human Services; 2009.

Môže sa UVC použiť na dezinfekciu chirurgických masiek a respirátora N95?

Dezinfekcia pomocou pary peroxidu vodíka (H202) je v súčasnosti najodporúčanejšou metódou. Ak to však nie je k dispozícii, štúdie niekoľkých laboratórií preukázali prekvapivo účinnú dezinfekciu UV žiarením, napriek tomu, že UV fotóny nebudú mať priamy priechod cez celú poréznu filtračnú štruktúru. Preto musia maskou prenikať rozptýlené fotóny a je potrebné, aby boli podané v značných dávkach. [15] Mali by ste sa o to pokúšať iba v uzavretom prostredí. V USA vydali NIOSH a FDA dočasné usmernenie k tejto dôležitej téme. [11, 16]

 

[11] Lindsley WG, Martin SB, Thewlis RE, Sarkisian K, Nwoko JO, Mead KR, Noti JD. Effects of ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) on N95 respirator filtration performance and structural integrity. J Occup Environ Hygiene. 2015;12(8):509-17.

[15] Lindsley WG, Martin SB, Thewlis RE, Sarkisian K, Nwoko JO, Mead KR, Noti JD. Effects of ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) on N95 respirator filtration performance and structural integrity. J Occup Environ Hygiene. 2015;12(8):509-17.

[16] U.S. Food and Drug Administration. Enforcement Policy for Sterilizers, Disinfectant Devices, and Air Purifiers during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Public Health Emergency – Guidance for industry and Food and Drug Administration staff. Washington, DC: FDA; 2020 Mar.

Sú ručné kompaktné zariadenia GUV účinné pri dezinfekcii povrchov?

Ručné kompaktné produkty GUV (pozri obrázok 4-1) sa predávajú už viac ako desať rokov na dezinfekciu malých predmetov, ako sú napríklad mobilné telefóny. Väčšina z nich emituje pri kontakte menej ako 2 mW na cm-2 pri 254 nm UV-C, čo znamená, že zariadenie musí byť niekoľko sekúnd držané nad povrchom, aby sa dosiahla účinná dezinfekcia viacerých jednotiek. Tieto výrobky zvyčajne používajú bezpečnostný spínač, ktorý sníma, či je žiarenie nasmerované nadol (preč od očí) a vypína sa, ak je otočené smerom nahor. Aj keď sú bezpečné na použitie, väčšinou vytvárajú falošný dojem o účinnej dezinfekcii.

5. Bezpečnosť UVC

Sú žiarivky GUV bezpečné?

Emisie žiariviek GUV môžu predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku, pre oči a pokožku, ak sú žiarivky nesprávne použité alebo nainštalované. Tieto žiarivky sa však môžu bezpečne používať, ak sú pracovníci informovaní o nebezpečenstvách a dodržiavajú príslušné bezpečnostné opatrenia. GUV v hornej časti miestnosti sa bezpečne používa na zabránenie prenosu vo vzduchu viac ako 70 rokov. O medzných expozičných limitoch 254 nm UV (UV-C) ožiarenia na človeka je veľa známeho. V porovnaní s UV-A a UV-B na slnku je UV-C takmer úplne absorbovaný vonkajšou odumretou vrstvou kože (stratum corneum) a vonkajšou pokožkou (vonkajšia epiderma), s veľmi obmedzeným prienikom do hlbších bunkových vrstiev pokožky, kde sa nové bunky neustále vytvárajú. Na porovnanie, súčasný denný bezpečnostný limit 254 nm UV-C po dobu 8 hodín je 6,0 mJ / cm2, zatiaľ čo menej ako desať minút letného slnečného žiarenia pri UV indexe 10 môže poskytnúť ekvivalentnú limitujúcu dennú bezpečnostnú dávku [17] dôsledkom oveľa prenikavejšieho UV-A a UV-B žiarenia. Štúdia nepretržitého monitorovania zdravotníckych pracovníkov a pacientov v priestoroch kde sa aktívne používa GUV žiarenie nezaznamenala viac ako 1/3 8-hodinovej dávky.

Pretože nemá žiadnu vonkajšiu ochrannú vrstvu, je ľudské oko najcitlivejším orgánom na slnečné a GUV žiarenie. Prekročenie prahovej hodnoty má za následok bolestivé podráždenie rohovky, ktoré je podobné ako pri slnečnom žiarení , najmä odrážanému od vody alebo snehu. Poškodenie je bolestivé, ale prechodné, s uvoľňovaním rohovky a jeho výmenou za deň alebo dva. Keď je zdroj UV-C nad hlavou, oči sú pri normálnych činnostiach vystavené minimálnej expozícii. Neexistujú žiadne známe dlhodobé následky z nadmerného vystavenia UV-C. [18] Väčšina poranení očí je spôsobená nesprávnym zaobchádzaním a servisom UV-C žiaričov. [19] Z tohto dôvodu by mali so žiaričmi pracovať iba vyškolení pracovníci údržby. Zranenia očí boli dôsledkom nedostatočného zaškolenia alebo nesprávnej inštalácie.

Existujú bezpečnostné pravidlá pre povrchové dezinfekčné žiarivky GUV?

Na zabezpečenie bezpečného používania UV-C žiariviek na povrchovú dezinfekciu je odporúčaný postup:

Všetky žiariče. Pred začatím dezinfekcie by mali byť umiestnené dočasné výstražné značky na prístupových miestach k dezinfikovanému priestoru. Počas dezinfekcie by mali priestor opustiť všetky osoby. Ak sa vyžaduje, aby boli v týchto priestoroch počas dezinfekcie prítomné osoby a expozíciám sa nedá vyhnúť (napr. Ak používate ručnú dezinfekčné zariadenie), všetky prítomné osoby musia použiť osobné ochranné prostriedky (OOP).

Nízkotlakové a strednotlakové ortuťové žiarivky, UV-C LED a UV-C žiarivky. Pracovníci by mali nosiť plastové alebo sklenené tvárové štíty na ochranu očí a tváre, nitrilové rukavice alebo pracovné rukavice na ochranu rúk a odev, vyrobený z pevných textilných tkanív, na pokrytie všetkých odhalených častí pokožky.

Pulzné xenónové oblúkové žiarivky. Pracovníci by mali nosiť zváracie alebo priemyselné okuliare na ochranu očí, nitrilové alebo iné pracovné rukavice na ochranu rúk a odev, vyrobený z pevných textilných tkanív, na pokrytie všetkých odhalených častí pokožky.

Líšia sa riziká pre oči alebo pokožku v závislosti od použitého typu žiarivky?

Nízkotlakové a strednotlakové ortuťové UV-C žiarivky emitujú UV energiu, ktorá predstavuje riziko pre rohovku a pokožku tak isto ako aj UV-C LED zariadenia ktoré ale emitujú pri 270 nm. Ďalekosiahle žiarivky, ktoré emitujú okolo 222 nm, môžu predstavovať riziko pre rohovku aj keď nedávne štúdie boli nekonzistentné, pokiaľ ide o to, či tieto žiariče predstavujú významné riziko pre pokožku. [22, 23] Rozdiely môžu byť výsledkom rôznych sklenených krytov, ktoré umožňujú určitý radiačný prenos energie s dlhšou vlnovou dĺžkou.

Pulzné xenónové oblúkové UVGI žiarivky emitujú UV a viditeľnú žiarivú energiu, ktorá predstavuje riziko pre sietnicu, rohovku a pokožku. Niektoré pulzné xenónové oblúkové žiarivky sú filtrované tak, že je emitovaná iba UV energia na dezinfekciu. Xenónové oblúkové žiarivky môžu tiež predstavovať ďalšie bezpečnostné riziká, ak nie sú správne udržiavané. Tieto UV-C žiarivky sa všeobecne používajú iba v priemysle, napríklad na sterilizáciu potravín a farmaceutických nádob, ale tiež sa používajú v GUV „robotoch“ na dezinfekciu nemocničných miestností. Údržbu a servis by mali vykonávať iba oprávnené a poučené osoby.

[22] Buonanno M, Ponnaiya B, Welch D, Stanislauskas M, Randers-Pehrson G, Smilenov L, Lowy FD, Owens DM, Brenner DJ. Radiation Res. Germicidal efficacy and mammalian skin safety of 222 nm light. 2017;187:493-501.

[23] Woods JA, Evans A, Forbes PD, Coates PJ, Gardner J, Valentine RM, Ibbotson SH, Ferguson J, Fricker C, Moseley H. The effect of 222-nm phototesting on healthy volunteer skin: A pilot study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2015;31:159-66.

Existujú bezpečnostné pravidlá pre vzduchové dezinfekčné žiarivky UV-C?

Na zaistenie bezpečného používania UVGI žiaroviek na dezinfekciu vzduchu postupujte podľa týchto pokynov:

        Všetky žiariče. Výstražné značky by mali byť umiestnené v blízkosti UV-C žiaroviek vo vyšších častiach miestností a na prístupových paneloch klimatizácie, kde sú nainštalované vnútorné UVGI žiarivky. Aktivačné spínače by mali byť zreteľne označené a chránené ochrannými krytmi, aby sa zabránilo náhodnej aktivácii neoprávneným personálom. Ak sa expozíciám nedá vyhnúť, mali by pracovníci nosiť plastové alebo sklenené tvárové štíty na ochranu očí a tváre, nitrilové rukavice alebo pracovné rukavice na ochranu rúk a odev, vyrobený z pevných textilných tkanív, na pokrytie všetkých odhalených častí pokožky.

        UV-C žiariče v hornej časti miestnosti. Pre bezpečné používanie týchto žiaroviek je rozhodujúca správna inštalácia. Je dôležité, aby sa odrazivosť stropu na vlnovej dĺžke UV-C študovala pred inštaláciou na novom mieste, pretože by sa mohla zvýšiť UV-C hladina v dolnej časti miestnosti. Pravidelná pracovná činnosť by sa nemala obnoviť v miestnostiach s UV-C žiaričmi v hornej časti miestnosti, pokiaľ kvalifikované merania nepotvrdili, že potenciálne ožiarenie v dolnej časti miestnosti je v rámci 8-hodinového expozičného limitu stanoveného ACGIH. [17] S výnimkou veľmi veľkých miestností by emitujúce žiarivky nemali byť viditeľné pre osoby v dolnej časti miestnosti.

Jednotky klimatizácie s vnútornými UV-C žiarivkami. Prístupové panely pre klimatizačné jednotky s vnútornými žiarivkami UVGI by mali byť prepojené automatickými vypínačmi, aby sa zabránilo náhodnému vystaveniu ožiareniu UV. Malo by byť nainštalované kontrolné okienko, ktoré blokuje germicídnu UV energiu (napr. plast alebo sklo), aby pracovníci mohli vidieť, či GUV žiarič vo vnútri klimatizácie funguje.

[17] American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 2020 Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati: ACGIH; 2020.

Zvyšuje GUV žiarenie riziko rakoviny kože?

UV-C preniká iba do povrchových vrstiev kože a očí, s najkratšími vlnovými dĺžkami, ktoré vôbec neprenikajú do živých buniek (epidermis), takže pri náhodnom nadmernom vystavení pokožky dochádza len k miernemu prechodnému „spáleniu“ (erytém). Aj keď GUV žiarivky môžu predstavovať teoretické oneskorené nebezpečenstvo, náhodné UV žiarenie na pracovisku významne nezvyšuje riziko sivého zákalu (kataratky) alebo rakoviny kože v porovnaní s denným vystavením UV žiareniu na slnku. Slnečné UV žiarenie oveľa viac preniká a dosahuje germinatívne vrstvy (vytvárajúce nové bunky) v pokožke, čo má za následok významné riziko rakoviny kože tým pádom je spálenie od slnka vážnejšie. Z nízkotlakovej ortuťovej výbojky je malé množstvo UV-B (297, 303, 313 nm), je to však nepodstatné, pokiaľ k expozíciám nedochádza aspoň o taký stupeň alebo viac, ako sú vyššie bezpečnostné limity pre 254 nm. [ 18]

[18] International Commission on Illumination (CIE). CIE 187:2010, UV-C Photocarcinogenesis Risks from Germicidal Lamps. Vienna: CIE; 2010.

6. Svetelné technológie

Aké typy zdrojov žiarenia sa používajú pre GUV?

Medzi svetelné technológie patrí nepretržité vyžarovanie nízkotlakových a strednotlakových ortuťových žiaroviek, ako aj pulzné xenónové oblúkové žiarivky. Štúdie ukázali, že tieto technológie - nepretržite emitujúce alebo pulzné - sú porovnateľne účinné pri dezinfekcii. Pulzné zdroje môžu byť praktickejšie, ak sa vyžaduje rýchla dezinfekcia. [21] Objavujú sa technológie svetelných diód (LED) a krypton-chlórové excimérové žiarivky, ktoré emitujú v úzkych pásmach v germicídnom rozsahu (UV-C).

[21] Wang T, MacGregor SJ, Anderson JG, Woolsey GA. Pulsed ultra-violet inactivation spectrum of Escherichia coli. Water Res. 2005;39(13):2921-5.

Aký je v súčasnosti najpoužívanejší zdroj žiaroviek pre UV-C pre GUV?

Najpraktickejším spôsobom výroby germicídnej žiarivej energie je prechod elektrického výboja cez vzácny plyn (zvyčajne argón) pri nízkych tlakoch (rádovo 130 až 400 pascalov alebo 1 až 3 torr) obsahujúcich ortuťové pary uzavreté v špeciálnej sklenenej trubicy bez fluorescenčného povlaku, ktorá prenáša krátkovlnné UV žiarenie. Horúce katódové germicídne žiarivky majú rovnaký tvar, elektrické pripojenie, prevádzkový výkon a životnosť ako štandardné žiarivky, lineárne aj kompaktné. Udržanie funkčnosti GUV žiarivky je ale ťažšie ako pri štandardných žiarivkách.

Germicídne žiarivky so studenou katódou sú tiež dostupné v rôznych veľkostiach, zvyčajne pre žiarivky s menším priemerom. Ich prevádzkové vlastnosti sú podobné charakteristikám žiaroviek s horúcimi katódami, ale ich štartovacie mechanizmy sú odlišné.

Približne 45% vstupného výkonu z takéhoto zariadenia je emitovaných pri vlnovej dĺžke ortuťového výboja 253,7 nm, v strede pásma UV-C. Druhá hlavná emisná čiara je pri 184,9 nm, ale táto emisia je normálne absorbovaná sklom, pretože - ak sa neemituje sklom, ako je to pri čistom kremeni -vytváral by sa ozón na úrovniach vysoko nad bezpečným limitom. Ostatné ortuťové línie v oblastiach UV-B a UV-A sú prítomné pri oveľa nižších úrovniach emitovaného výkonu a nepovažujú sa za dôležité pri germicídnom pôsobení.

Existujú UV-C žiarivky s vyšším výkonom?

Používajú sa tiež stredotlakové ortuťové žiarivky (Hg), najmä na čistenie vody. Takéto žiarivky sa podobajú na vysokotlakové ortuťové žiarivky. Zatiaľ čo účinnosť emisie 253,7 nm je významne znížená a rozšírená v dôsledku reabsorpcie žiarivej energie, je to napriek tomu dôležitý zdroj, pretože môže byť prevádzkovaná s oveľa vyšším výkonom na jednotku dĺžky ako nízkotlakové ortuťové výbojky.

Ukázalo sa, že iné zdroje, ako napríklad výboj vzácneho plynu a halogénu (napríklad kryptón-chlór, Kr-Cl), produkujú významné emisie v ďalekej oblasti UV-C (205 až 230 nm). Výhoda zdrojov emitujúcich 207 nm alebo 222 nm, spočíva v tom, že sa zdá, že miera deaktivácie niektorých baktérií a vírusov je pomerne vysoká a že účinok emisie na ľudskú pokožku a oči je v porovnaní s 253,7 nm oveľa nižší. [22] V závislosti od skleneného krytu však môžu vzniknúť obavy z malých ale významných úrovní dlhších vlnových dĺžok (UV-B). V súčasnosti už boli takéto zdroje vyvinuté vo výskumnom laboratóriu, ale ich prítomnosť na trhu je stále veľmi obmedzená v porovnaní s ortuťovými žiarivkami. Taktiež je ešte stále málo skúsenosti s akýmkoľvek rozšírením týchto žiariviek.

[22] Buonanno M, Ponnaiya B, Welch D, Stanislauskas M, Randers-Pehrson G, Smilenov L, Lowy FD, Owens DM, Brenner DJ. Radiation Res. Germicidal efficacy and mammalian skin safety of 222 nm light. 2017;187:493-501.

[23] Woods JA, Evans A, Forbes PD, Coates PJ, Gardner J, Valentine RM, Ibbotson SH, Ferguson J, Fricker C, Moseley H. The effect of 222-nm phototesting on healthy volunteer skin: A pilot study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2015;31:159-66.

Existujú LED diódy emitujúce UV-C?

Existujú správy o spoločnostiach vyvíjajúcich LED diódy ktoré emitujú v oblasti UV-C s dlhšou vlnovou dĺžkou, zvyčajne pri 265 až 270 nm. Zatiaľ nie sú na trhu kompletné systémy dezinfekcie vzduchu pomocou LED technológie ale so zameraním na novú pandémiu koronavírusom SARS-CoV-2 sa čoskoro môžu stať realitou.

7. Aplikácie UVC žiarenia

Koľko UV žiarenia je potrebné a ako dlho trvá proces na dezinfekciu objemu vzduchu alebo povrchu?

Existujú veľmi sofistikované programy na výpočet veľkosti žiaričov a požiadaviek na dávku vo vzduchu, pokiaľ ide o energiu potrebnú na priestorový a sálavý tok (jouly na meter štvorcový, J / m2) na priereze lúča UV-C, ale existuje aj oveľa jednoduchšia dávka založená na dátach zozbieraných z meraní, ktorá sa vyvinula v priebehu mnohých rokov na reguláciu TBC, zvyčajne špecifikovaná ako asi 17 mW /254 nm vyžarovaného žiarenia na žiarenie na meter kubický (m3) priestoru na dezinfekciu vzduchu. [13] Pretože sa vzduch v ktorejkoľvek miestnosti neustále pohybuje a mieša sa, dá sa správne predpokladať, že všetok vzduch bude dezinfikovaný - čím viac sa bude vzduch miešať, tým skôr sa dezinfikuje. Štúdie na Harwardskej fakulte verejného zdravotníctva [13, 14] ukazujú na logaritmické jednotky redukcie ekvivalentné 24 VHH, aby sa dosiahlo 80% zníženie prenosu. Samozrejme, 100% redukcia nie je možná kvôli viacnásobným spôsobom prenosu. Pri dezinfekcii povrchov to závisí od typu povrchu a jeho čistoty; odporúčané expozície sa pohybujú od 200 do 1 000 J / m2 (20 až 100 mJ / cm2). [24]

[13] Mphaphlele M, Dharmadhikari AS, Jensen PA, Rudnick SN, van Reenen TH, Pagano MA, Leuschner W, Sears TA, Milonova SP, van der Walt M, et al. Institutional tuberculosis transmission. Controlled trial of upper room ultraviolet air disinfection: A basis for new dosing guidelines. Amer J Respir Crit Care Med. 2015;192(4):477-84.

[14] Miller SL. Upper room germicidal ultraviolet systems for air disinfection are ready for wide implementation (editorial). Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(4):407-9.

[24] Jelden KC, Gibbs SG, Smith PW, Schwedhelm MM, Iwen PC, Beam EL, Hayes AK, Mar4on N, Kratochvil CJ, Boulter KC, et al. Nebraska Biocontainment Unit patient discharge and environmental decontamination after Ebola care. Amer J Infect Control. 2015;43(3):203-5.

Ako môžem zmerať žiarenie, aby som sa ubezpečil, že dostávam primerané množstvo na účinnú dezinfekciu ?

K dispozícii je niekoľko vyhradených elektromerov; bežne sa však vyžaduje široký rozsah stupnice, napr. rozsah od 0,1 do 100 microwattov na štvorcový centimeter (µW · cm-2). [25] Bezpečnostné hodnoty vyžadujú dolný rozsah a účinnosť zasa rozsah najmenej 10 mW · cm-2. Bežnou praxou je mať dva kalibrované merače: jeden v rezerve a na porovnanie. Tieto dva nástroje by sa mali pravidelne porovnávať. Užívateľ by si mal ponechať pokyny výrobcu vrátane opisu merača, jeho bezpečného používania a jeho údržby a kalibrácie. Niektoré zdravotnícke zariadenia uzatvárajú zmluvy s úplným zmluvným poskytovateľom údržby, ktorý používa kalibrované merače a správne a bezpečne nahrádza vyhorené žiarivky. Niektorí používatelia si zachovávajú jednoduchý, menej presný merač pre personál, ktorý inštaluje, ale inštalátor používa profesionálny merač.

[25] Reed NG, Wengraitis S, Sliney DH. Intercomparison of instruments used for safety and performance measurements of ultraviolet germicidal irradiation lamps. J Occup Environ Hyg. 2009;6(5):289-97.

[26] End TB Transmission Initiative. Maintenance of Upper-Room Germicidal Ultraviolet (GUV) Air Disinfection Systems for TB Emission Control. Copenhagen: United Nations Office for Project Services (UNOPS); 2020. Available online: http://www.stoptb.org/wg/ett/. (Accessed 2020 Apr 12).

Môžu byť lampy GUV bezpečne inštalované v nemocničných stanoch?

V tlačových správach sa uvádza inštalácia lámp UV-C v stropoch nemocničných staníc, kde boli všetky osoby chránené proti infekcií krytmi hlavy a tváre, rukavicami a kombinézami. Malo by to byť bezpečné, ak je všetko v súlade s úplným ochranným poverením. Ak sú nemocničné stany dosť vysoké a je k dispozícii dostatočný vzdušný priestor (nad 2,1 m), nemala by sa vylúčiť dezinfekcia horného vzduchu. Špeciálne nadstavby GUV pre dezinfekciu vzduchu by museli byť veľmi stabilné, aby sa nemohli prevrátiť.

Môžu sa používať svietidlá s reflektormi pri veľmi vysokých stropoch (vysoké sklady)?

Áno, v oblastiach s vysokými stropmi, skladmi s vysokými stropmi alebo trhmi s vysokými stropmi by vysokovýkonný prípravok UVGI nemal byť požadovaný. Namiesto toho sú oveľa účinnejšie otvorené žiariče, dôkladne nainštalované - pripevnené na stenu alebo zavesené. (Poznámka: Toto bolo bežné v priemyselných lokalitách pred mnohými desaťročiami.) UV žiariaca energia je nasmerovaná nahor, ako je znázornené na obrázku 7-1. Nízke rýchlostné stropné ventilátory (nie sú zobrazené) zabezpečujú dobrý vertikálny pohyb vzduchu.

Obrázok 7-1.

Germicídne žiarivky na dezinfekciu vzduchu v obývaných miestnostiach:

a) otvorená jednotka používaná v miestnostiach nad 3 m na výšku;

b) žalúziová jednotka použitá, ak sú stropy nižšie ako 3 m. Rozmery: A, 6 m ; B, 3 m ; C, 2,1 m ; D, 3 m.

(Zdroj: The Lighting Handbook [12])

 

[12] DiLaura D, Houser K, Mistrick R, Steffy S (editors). The Lighting Handbook, 10th ed. New York: Illuminating Engineering Society; 2011

Existujú normy, ktoré sa zaoberajú testovaním UV lámp v klimatizačných jednotkách/vo vzduchovode?

ASHRAE publikuje dve metódy testovacích štandardov na hodnotenie UV zariadení:

ASHRAE Standard 185.2-2014, Metóda skúšania ultrafialových žiaroviek na použitie v HVAC & R jednotkách alebo vzduchových kanáloch na idektiváciu mikroorganizmov na ožiarených povrchoch [27]

ASHRAE Standard 185.1-2015, Metóda testovania UV-C svetiel na použitie v vzduchotechnických jednotkách alebo vzduchových kanáloch na deaktiváciu vzdušných mikroorganizmov [28]

[27] ASHRAE. Norma 185.2-2014, Metóda skúšania ultrafialových žiaroviek na použitie v jednotkách HVAC & R alebo vo vzduchovodoch na deaktiváciu mikroorganizmov na ožiarených povrchoch. Atlanta: ASHRAE; 2014.

[28] ASHRAE. Norma 185.1-2015, Metóda skúšania svetiel UV-C na použitie v vzduchotechnických jednotkách alebo vzduchových kanáloch na deaktiváciu vzdušných mikroorganizmov. Atlanta: ASHRAE; 2015.

Môže byť GUV použité v domácom prostredí doma?

Ako je uvedené v oddiele 4.3, ručné kompaktné výrobky GUV (pozri obrázok 4-1) sa predávajú, ale považujú sa za vážne bezpečnostné riziko vo všeobecnom prostredí domácnosti, kde môžu byť deti, domáce zvieratá alebo nedbalí dospelí ľahko preexponovaní. Tieto produkty sú obvykle otvorené s exponovanými ortuťovými žiarivkami. Môžu byť vybavené bezpečnostným časovačom; osoba položí otvorenú lampu na stôl alebo na vhodné miesto, nastaví časovač na niekoľko minút až hodinu a dostane 10-sekundové oneskorenie na rýchle opustenie miestnosti a zatvorenie dverí.

Degraduje UV žiarenie kvalitu farieb a iných materiálov na stenách alebo poškodzuje rastliny?

UV žiarenie vo všeobecnosti degraduje farbu, žlté plasty a ničí vzduchové filtre na základe ich zloženia (teda UV-C ožarovanie respirátorov na opakované použitie by malo byť len poslednou možnosťou pri pandémii). Okrem toho UV fotóny s kratšou vlnovou dĺžkou majú vyšší energetický potenciál ako UV fotóny s dlhšou vlnovou dĺžkou a môžu mať urýchlený účinok starnutia na materiály a farby. UV-C môže poškodiť rastliny; Z tohto dôvodu by sa rastliny nemali umiestňovať do dezinfekčnej zóny (maximálna výška podľa umiestnenia UVC žiariča) pri aplikáciách v horných častiach priestorov. Pri aplikáciách GUV v celej miestnosti by sa v priestore nemali nachádzať žiadne rastliny.

Aká je účinnosť UV robotov na povrchovú dezinfekciu?

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia majú miestnosti, ktoré môžu byť pre jednotlivcov dlhodobo uzavreté. Takzvané „roboty UV-C“ sa používajú na pohyb po miestnosti na dezinfekciu povrchov UV-C vo všetkých smeroch. Sálavá energia UV-C je obvykle emitovaná dlhými vertikálnymi ortuťovými výbojkami alebo pulznými xenónovými výbojkami. Odhadnúť dávku je výzvou, ale veľmi intenzívne emisie môžu pokryť väčšinu miestnosti v relatívne krátkom čase. Autonómnym pohybom po pracovnom priestore môže ďalej dezinfikovať povrchy, ktoré by sa nedali ľahko dosiahnuť pevnými inštaláciami žiaroviek GUV. Ak je prítomný optimálny pohyb vzduchu, dezinfikuje sa aj väčšina vzduchu a môžu sa uplatniť požiadavky na dávku uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Povrchy s hrubou vrstvou iných častíc(napr. prachu) môžu absorbovať fotóny UV-C pred tým, ako dosiahnu aktívny vírus alebo baktériu. Rovnako ako všetky systémy GUV, tak aj „roboty“ by sa mali považovať iba ako účinný doplnok k štandardným opatreniam na dezinfekciu vírusov. Tieto mobilné jednotky by sa mali používať až po vyčistení povrchov v izbách a kúpeľniach pacientov. [25, 29]

[25] Reed NG, Wengraitis S, Sliney DH. Intercomparison of instruments used for safety and performance measurements of ultraviolet germicidal irradiation lamps. J Occup Environ Hyg. 2009;6(5):289-97.

[29] Anderson DJ, Chen LF, Weber DJ, Moehring RW, Lewis SS, Triplett PF, Blocker M, Bechererm P, Schwab JC, Knelson LP, et al. Enhanced terminal room disinfection and acquisition and infection caused by multidrug-resistant organisms and Clostridium difficile (the Benefits of Enhanced Terminal Room Disinfection study): A cluster-randomised, multicentre, crossover study. Lancet. 2017;389(10071):805-14.

Koľko stoja GUV systémy?

Zhrnutie úvah o nákladoch je k dispozícii v End TB Transmission Initiative.[27]

[27] ASHRAE. Standard 185.2-2014, Method of Testing Ultraviolet Lamps for Use in HVAC&R Units or Air Ducts to Inactivate Microorganisms on Irradiated Surfaces. Atlanta: ASHRAE; 2014.

Ako vzniká ozón?

Chemický proces oxidácie ozónu je nemilosrdný. Pokračuje až do úplného zničenia ozónu (v skutočnosti sa redukuje v procese oxidácie inými látkami). Keď tento tretí nestabilný atóm splnil svoje oxidačné povinnosti, zanecháva za sebou iba známe molekuly kyslíka, ako je tá vo vzduchu, v ktorom dýchame, O₂.

Dezinfekcia ozónom prevyšuje tradičné ošetrenia Ozón je účinné antimikrobiálne oxidačné činidlo, ktoré sa môže bezpečne používať ako dezinfekčný prostriedok / dezinfekčný prostriedok všade tam, kde sa používajú tradičné chemické alebo tepelné metódy dezinfekcie. Používa sa tiež ako plyn alebo rozpustený vo vode ako vodný roztok. Bola potvrdená ako „zabijak“ všetkých známych ľudských patogénov a bola testovaná z hľadiska bezpečnosti na použitie v ľudských a životných prostrediach. Ozón bol od roku 1906 testovaný na bezpečnosť aj treťou stranou - vedcami - pre mnoho patogénov v mnohých aplikáciách. Takmer všetci však potvrdili, že rovnaké patogény sa považujú za kritické pre bezpečnosť potravín. Patria sem (zatiaľ nie sú obmedzené): E. coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter, Pseudomonas, Bacillus, Cryptosporidium, Aspergillus, Novovirus a Adenovirus. Výskum preukázal, že ozón je účinnejší a má väčší oxidačný potenciál ako väčšina tradičných dezinfekčných / dezinfekčných látok (napr. Chlór, peroxid vodíka, peroxykyseliny a oxid chloričitý) a jeho použitie vylučuje potrebu aplikácie rôznych dezinfekčných látok, keďže znečisťujúce látky si nemôžu vyvinúť toleranciu voči ozónu. Ozón nie je žieravý pre pracovné povrchy, nemá nepriaznivý vplyv na organoleptické vlastnosti potravín a po aplikácii nie sú žiadne zvyšky (nie je potrebné konečné oplachovanie). Santizácia v priamom kontakte s potravinami Ozón neovplyvní organoleptické vlastnosti potravín (chuť, textúra, farba a vôňa). Ozón je silný dezinfekčný prostriedok. Môže to pomôcť predĺžiť trvanlivosť a zvýšiť celkovú bezpečnosť potravín. Dezinfekcia povrchu na výživných a nealimentálnych kontaktných povrchoch Ozón možno použiť na dezinfekciu povrchov pred, počas a po výrobe. Pri použití vo výrobe zníži ozón čistiaci čas medzi vypnutím montážnych liniek a zníži čas prestávky pri čistení a dezinfekcii. Procesné vybavenie, nožnice, obaly, dopravné pásy Keď sa ozón nastrieka na dopravné pásy a automatizované rezacie zariadenie počas spracovania, môže odstrániť biofilm a výrazne znížiť mastnotu, olej a tuk na všetkých povrchoch. Ozón znižuje čistiace prestávky a poskytuje dodatočnú ochranu pred kontamináciou na technologickej linke. Ozónový systém je vynikajúcim doplnkom štandardných protokolov spracovania av niektorých prípadoch môže nahradiť chemické alebo tepelné procesy. Môže sa použiť ako doplnok k bodu zásahu v pláne HACCP, alebo sa môže použiť namiesto jedného alebo niekoľkých tradičných chemických alebo tepelných ošetrení.

 

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Ďakujeme za dopyt, čoskoro Vás budeme kontaktovať späť.