Bezpečnostné a info systémy

Bezpečnostné a riadiace systémy

Dĺžka ožiarenia a intenzita žiarenia je kľúčová pre účinnú dezinfekciu, za prítomnosti ale aj bez prítomnosti ľudí. Svet internetu veci (IOT) alebo industry 4.0 nám poskytuje dostatok senzorov a softvérových riešení aby sme vytvorili vždy efektívnejší UV systém aj pre Váš podnik a spôsob práce. Dôležitou funkciou výkonného UV systému je jeho schopnosť prispôsobovať sa požiadavkám podľa aktuálnej potreby klienta. Základnou funkciou je bezpečnosť a spoľahlivosť. Systémy riadenia Vám poskytnú tieto funkcie a mnoho viac, diagnostikovanie zariadení, kontrolu nad prevádzkou, upozornenia na plánovaný servis a čistene, poruchové alarmy, či meranie spotreby elektrickej energie.

Žiariče vyžarujúce hlboké žiarenie ultrafialové (UVC) sú zdrojom ožarovania a vyžadujú bezpečné opatrenia, aby sa zaistilo bezpečné používanie. Čím ďalej od zdroja UVC sa človek nachádza, tým je vystavený menšej dávke žiarenia. Absorpčná dĺžka žiarenia UVC v ľudskej koži je extrémne krátka, takže takmer žiadne žiarenie UVC nemôže dosiahnuť živé bunky v koži keďže všetka absorpcia nastáva vo vrstvách mŕtvych buniek. Preto sa pri realizácií systémov ožarovania používajú rozdielne úrovne riadenia, ktoré majú za úlohu obmedziť priame ožiarenie osôb, zvierat alebo izbových rastlín. 

Bezpečnostný a riadiaci systém úroveň 1.

(Bez zásahu do pôvodného osvetlenia, iba s použitím senzora)

Bezpečnostný systém úroveň 1. sa používa na rýchlu dezinfekciu vzduchu a sterilizáciu povrchu kde potrebujeme za krátky čas rýchlo a účinne vydezinfikovať vzduch a sterilizovať povrch na ktorý je UVC žiarič nasmerovaný. Toto riešenie je vhodné napríklad pre ambulancie, ošetrovne....

LEGENDA:

  1. V okamihu ako snímač pohybu zaznamená prítomnosť osoby, svietidlo zareaguje a vopred vypne UVC osvetlenie, čím zabránime priamemu ožiareniu človeka UVC žiarením.
  2. Táto metóda je účinná a spoľahlivá pretože, po opustení miestnosti snímač pohybu reaguje na neprítomnosť v miestnosti a v dôsledku toho zapne UVC osvetlenie ktoré slúži k účinnej dezinfekcií povrchu a sterilizácií vzduchu na vašom pracovisku. 


 

Bezpečnostný a riadiaci systém úroveň 2.

(Upravené pôvodné osvetlenie na lepšiu kompatibilitu s germicidnými žiaričmi )

Bezpečnostný systém úroveň 2. má pridanú funkciu o riadenie aj pôvodného osvetlenia ktoré sa nachádza v miestnosti. To znamená že vieme pohybovým senzorom riadiť nielen UVC žiarič ale aj pôvodné osvetlenie ktoré sa nachádza v miestnosti. Toto riešenie je vhodné napríklad pre školské učebne, kancelárie, ambulancie....

LEGENDA :

 

  1. V okamihu ako snímač pohybu zaznamená prítomnosť, svietidlo zareaguje a vopred vypne UVC osvetlenie, čím zabránime priamemu ožiareniu človeka UVC žiarením. 

Pričom daní senzor upozorní aj pôvodné osvetlenie v danej miestnosti pretože od neho prijímajú signál o pohybe. 

  1. Po obdržaní tohto signálu, pôvodné osvetlenie rozpozná, že sa niekto nachádza v miestnosti, svietidlo zareaguje a zapne pôvodné osvetlenie. Súčasne sa aktivuje bezpečnostné pomocné relé ktoré urýchlene preruší elektricky obvod ku UVC svietidlám. 
  2. Táto komunikácia sa rýchlo šíri po celej miestností, preto je tento systém spoľahlivý.  V okamihu ako snímač pohybu nezaznamená prítomnosť, pôvodne osvetlenie sa vypne a súčasne sa deaktivuje bezpečnostné pomocné relé ktoré povolí zopnúť UVC osvetlenie. 
  3. Po zapnutí UVC osvetlenia sa spustí časovač ktorý je prednastavený na vopred určenú dobu ktorá je potrebná pre spoľahlivú a požadovanú úroveň dezinfekcie povrchoch a sterilizáciu vzduchu v danej miestnosti. 
  4. Ak by počas doby zopnutia UVC osvetlenia senzor pohybu zaznamenal prítomnosť osoby v miestnosti, systém postupuje cyklicky podľa bodu 1 a časovač sa resetuje. 
  5. V tomto prípade ide o metódu kde vieme súčasne ovládať povodne a aj UVC osvetlenie. 

Bezpečnostný a riadiaci systém úroveň 3.

(Riadenie podporené digitálnou aplikáciou )

  1. Bezpečnostný systém úroveň 3. má pridanú funkciu o riadiaci a informačný systém. Každé svietidlo obsahuje wi-fi modul pomocou ktorého získavate inteligentné svietidlá. Pomocou mobilnej aplikácie viete riadiť osvetlenie v miestností online. Aplikácia slúži aj ako informačný systém ktorá ponúka diagnostiku systému inštalácie a súčasne zobrazuje aj určité elektrické parametre daného svietidla ako je napr. spotrebovaná energia, prípadne v akom stave sa nachádza vaše osvetlenie. Pridanou hodnotou systému riadenia úrovne 3 je aj ovládanie a vytváranie rôznych scén a režimov osvetľovacej sústavy. Všetky funkcionality viete využívať aj z pohodlia vášho domova pomocou mobilnej aplikácie ktorá komunikuje so svietidlami pomocou cloud-u. Takto si viete pred odchodom do práce zapnúť UVC osvetlenie ktoré účinne vydezinfikuje a sterilizuje vzduch a povrchy na vašom pracovisku.

 

LEGENDA:

Bezpečnostný a riadiaci systém má zabezpečiť optimálnu a bezpečnú funkcionalitu UVC systémov a zároveň maximálnu efektivitu pri dezinfekcií vzduchu a sterilizácií povrchu. Každá úroveň má zabezpečiť rovnakú efektivitu. Jediné čím sa úrovne líšia je spôsob a komfort riadenia.

 

 

 

 

 

Smart osvetlenie  

Dynamické teploty farieb a UVC dezinfekcia založené na príklade z prírody. Štúdie ukazujú, ako aj tie najmenšie zmeny svetla môžu ovplyvniť našu náladu a spôsob vnímania objektov. Táto predstava je v centre technológie založená na prirodzených farebných zmenách svetla počas dňa. Nie je neobvyklé, že väčšinu dňa trávime v uzavretých priestoroch. Plynulé nastaviteľné teploty farieb (od studenej bielej po teplú bielu), ktoré prinášajú prirodzené svetelné efekty so všetkými súvisiacimi výhodami ktoré sú opísané v programe Tunable White. Tento program podporuje koncepciu Human Centric Lighting (HCL), ktorá ľudí stavia do centra dizajnu osvetlenia. Okrem perfektných podmienok na čítanie a prácu sa HCL zameriava predovšetkým na cirkadiálny rytmus, ktorý okrem iného riadi hodiny nášho tela. Ako ukazujú štúdie, studené biele svetlo s vysokým podielom modreho svetla má stimulačný účinok a podporuje koncentráciu, zatiaľ čo teplé biele svetlo je upokojujúce. Tunable White preto vytvára prostredie, ktoré nám pomáha prirodzeným spôsobom - rovnako ako denné svetlo získavané zo Slnka. 

Tento jedinečný projekt spája dva svety do jedného a to je Tunable White a UVC Light. Tak ako Tunable White  mení teplotu osvetlenia počas dňa tak aj UVC Light riadi dezinfekciu povrchov a sterilizáciu  vzduchu počas dňa na základe senzora CO2.  

Najväčšou výhodou tohto systemu je že pracuje v automatickom režime a vy sa tak už o nič nemusíte starať. Smart osvetlenie to vyrieši za vás.  

 

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Ďakujeme za dopyt, čoskoro Vás budeme kontaktovať späť.