Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov Sme veľmi radi, že vás zaujíma naša spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu by sme vás chceli podrobne informovať o osobných údajoch spracúvaných v kontexte našej webovej stránky ao všetkých ďalších použitých technológiách a procesoch. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe právnych ustanovení (GDPR, TKG 2003) v platnej verzii. Automatické ukladanie údajov Keď v týchto dňoch navštívite webové stránky, automaticky sa vytvoria a uložia určité informácie vrátane informácií na tomto webe. Ak navštívite našu webovú stránku tak, ako ste teraz, náš webový server (počítač, na ktorom je táto webová stránka uložená) automaticky ukladá údaje, ako je adresa IP vášho zariadenia, adresy navštívených podstránok, podrobnosti o vašom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Edge, ...) a dátum a čas. Tieto údaje nepoužívame a spravidla ich neposkytujeme, nemôžeme však vylúčiť, že tieto údaje sa budú zobrazovať v prípade nezákonného správania. Uchovávanie osobných údajov Osobné údaje, ktoré nám poskytujete elektronicky na tejto webovej stránke, ako napríklad meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné informácie v súvislosti s odoslaním formulára alebo komentárov v blogu, zhromažďujeme my spolu s časom a IP adresou. Adresa používaná iba na určený účel, udržiavaná v bezpečí a neprenášaná na tretie strany. Vaše osobné údaje preto používame iba na komunikáciu s návštevníkmi, ktorí výslovne požadujú kontakt, a na spracovanie služieb a produktov ponúkaných na tejto webovej stránke. Vaše osobné údaje neposkytneme bez súhlasu, nemôžeme však vylúčiť, že tieto údaje sa budú zobrazovať v prípade nezákonného konania. Ak nám pošlete osobné údaje e-mailom - teda mimo túto webovú stránku -, nemôžeme zaručiť bezpečný prenos a ochranu vašich údajov. Odporúčame vám, aby ste nikdy neposielali dôverné údaje nezašifrované e-mailom. Vaše práva V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a námietku. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo ak vaše nároky na ochranu údajov boli akýmkoľvek spôsobom porušené, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. V Rakúsku je to orgán na ochranu údajov, ktorého webové stránky nájdete na adrese https://www.dsb.gv.at/. TLS šifrovanie s https Na bezpečný prenos údajov na internete používame https. Použitím šifrovacieho protokolu TLS (Transport Layer Security) pre bezpečný prenos dát cez internet môžeme zabezpečiť ochranu dôverných údajov. Použitie tejto ochrany prenosu údajov môžete rozoznať podľa malého zámku v ľavom hornom rohu prehliadača a použitia schémy https ako súčasti našej internetovej adresy. cookies Naše webové stránky používajú súbory cookie HTTP na ukladanie údajov špecifických pre používateľa. Cookie je krátky dátový paket, ktorý sa vymieňa medzi webovým prehliadačom a webovým serverom, ale nemá pre nich žiadny význam a iba pre webovú aplikáciu, napr. B. internetový obchod dostáva význam, napríklad obsah virtuálneho nákupného košíka. Existujú dva typy súborov cookie: súbory cookie prvej strany sú vytvárané naším webovým serverom, súbory cookie tretích strán sú vytvárané prostredníctvom iných webových stránok (napr. Google Analytics). Rozlišuje sa medzi tromi kategóriami súborov cookie: nevyhnutne potrebné súbory cookie na zabezpečenie základných funkcií webovej stránky, funkčné súbory cookie na zabezpečenie výkonu webových stránok a súbory cookie zamerané na cieľ na zlepšenie používateľského komfortu. Používame cookies, aby sa náš web stal užívateľsky príjemnejším. Niektoré súbory cookie zostanú na vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a povoliť to iba v jednotlivých prípadoch. Súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú na vašom počítači, môžete kedykoľvek odstrániť. Postup sa líši v závislosti od prehliadača. Najlepšie je vyhľadávať pokyny v službe Google s hľadaným výrazom „odstrániť súbory cookie chrome“ alebo „deaktivovať súbory cookie chrome“ v prípade prehliadača Chrome alebo vymeniť slovo „chrome“ za názov prehliadača, napr. B. edge, firefox, safari. Ak nám všeobecne nedovolíte používať súbory cookie, t. J. Deaktivovať ich pomocou nastavení prehľadávača, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať podľa očakávania. Zásady ochrany osobných údajov služby Mapy Google Na našich webových stránkach používame Mapy Google od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Použitím funkcií tejto karty sa údaje prenášajú do spoločnosti Google. Na stránke https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ môžete zistiť, ktoré údaje zhromažďuje spoločnosť Google a na čo sa tieto údaje používajú. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Google Analytics Na štatistické vyhodnotenie údajov o návštevníkoch používame na tejto webovej stránke službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics používa súbory cookie zamerané na cieľ. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de . pseudonymization Naším záujmom v zmysle GDPR je zlepšenie našej ponuky a našich webových stránok. Keďže súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, údaje používateľov sú pseudonymizované. Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG a článku 6 GDPR EÚ (1) a) (súhlas) a / alebo f (legitímny záujem) GDPR. Deaktivácia zhromažďovania údajov pomocou nástroja Google Analytics Návštevníci webových stránok môžu pomocou doplnku prehliadača deaktivovať JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js), aby zabránili službe Google Analytics v používaní ich údajov. Môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky a pri spracovávaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Doplnok Google Analytics na spracovanie údajov Uzatvorili sme so spoločnosťou Google priamu zmluvu o používaní služby Google Analytics tým, že sme v službe Google Analytics prijali „Dodatok k spracovaniu údajov“. Viac informácií o doplnku na spracovanie údajov pre Google Analytics nájdete tu: Používanie aktivít a informácií vo svojom účte Google môžete ukončiť v časti „Nastavenia inzercie“ na https://adssettings.google.com/authenticated pomocou začiarkavacieho políčka. Odkaz na deaktiváciu služby Google Analytics Ak kliknete na nasledujúci odkaz na deaktiváciu , môžete spoločnosti Google zabrániť v zaznamenávaní ďalších návštev tejto webovej stránky. Upozornenie: Odstránenie súborov cookie, používanie anonymného / súkromného režimu prehliadača alebo použitie iného prehliadača povedie k opätovnému zhromažďovaniu údajov. Deaktivujte Google Analytics Zásady ochrany osobných údajov Facebooku Na tejto webovej stránke používame funkcie z Facebooku, siete sociálnych médií spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Ktoré funkcie (sociálne doplnky) Facebook poskytuje, nájdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Ak navštívite našu webovú stránku, informácie sa môžu prenášať na Facebook. Ak máte účet Facebook, Facebook môže priradiť tieto údaje k vášmu osobnému účtu. Ak to nechcete, odhláste sa z Facebooku. Pokyny na ochranu údajov, aké informácie zhromažďuje Facebook a ako ich používate, nájdete na https://www.facebook.com/policy.php.