Ozónovanie

 Čo je "ozónovanie" ?

Ozónovanie je dezinfekcia použitím generátorov ozónu. Dezinfekcia ozónom prevyšuje tradičné ošetrenia. Ozón je účinné antimikrobiálne oxidačné činidlo, ktoré sa môže bezpečne používať ako dezinfekčný prostriedok všade tam, kde sa používajú tradičné chemické alebo tepelné metódy dezinfekcie. Používa sa ako plyn alebo rozpustený vo vode ako vodný roztok. Ozón bol potvrdený ako „zabijak“ všetkých známych ľudských patogénov a bol testovaný z hľadiska bezpečnosti na použitie v ľudských a životných prostrediach. Ozón bol od roku 1906 testovaný na bezpečnosť aj treťou stranou - vedcami - pre mnoho patogénov v mnohých aplikáciách. Takmer všetci však potvrdili, že rovnaké patogény sa považujú za kritické pre bezpečnosť potravín. Patria sem (zatiaľ nie sú obmedzené): E. coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter, Pseudomonas, Bacillus, Cryptosporidium, Aspergillus, Novovirus a Adenovirus. Výskum preukázal, že ozón je účinnejší a má väčší oxidačný potenciál ako väčšina tradičných dezinfekčných látok (napr. Chlór, peroxid vodíka, peroxykyseliny a oxid chloričitý) a jeho použitie vylučuje potrebu aplikácie rôznych dezinfekčných látok, keďže znečisťujúce látky si nedokážu vyvinúť toleranciu voči ozónu. Ozón nie je žieravý pre pracovné povrchy, nemá nepriaznivý vplyv na organoleptické vlastnosti potravín a po aplikácii nie sú žiadne zvyšky (nie je potrebné konečné oplachovanie). 

Sanitizácia v priamom kontakte s potravinami

Ozón neovplyvní organoleptické vlastnosti potravín (chuť, textúra, farba a vôňa). Naopak môže pomôcť predĺžiť trvanlivosť a zvýšiť celkovú bezpečnosť potravín. 

Dezinfekcia povrchu na výživných a nealimentálnych kontaktných povrchoch 

Ozón možno použiť na dezinfekciu povrchov pred, počas a po výrobe. Pri použití ozónu vo výrobe sa zredukuje čas medzi vypnutím montážnych liniek a čas prestávky pri čistení a dezinfekcii. 

 

Procesné vybavenie, nožnice, obaly, dopravné pásy. Keď sa ozón nastrieka na dopravné pásy a automatizované rezacie zariadenie počas spracovania, môže odstrániť biofilm a výrazne znížiť mastnotu, olej a tuk na všetkých povrchoch. Ozón znižuje čistiace prestávky a poskytuje dodatočnú ochranu pred kontamináciou na technologickej linke. Ozónový systém je vynikajúcim doplnkom štandardných protokolov spracovania a v niektorých prípadoch môže nahradiť chemické alebo tepelné procesy. Môže sa použiť ako doplnok k bodu zásahu v pláne HACCP alebo namiesto tradičných chemických alebo tepelných ošetrení. Ozón sa pri skladovaní aplikuje vo vodnom roztoku (rozpúšťa sa vo vode) alebo v plynnom stave.

Ako prebieha ozónovanie ? Ozónovanie vzduchu v interiéroch sa vykonáva pri zatvorených oknách a dverách. Počas ozónovania sa v miestnosti nezdržiavajú osoby ani domáce zvieratá, resp. rastliny citlivé na ozón. Po ozónovaní sa odporúča nevstupovať do miestnosti približne 30 minút, pokiaľ sa ozón nerozloží na dvoj atomárny kyslík. Následne sa miestnosť vyvetrá minimálne na 5 minút. Ozónovanie automobilov sa vykonáva pri naštartovanom motore, zatvorených dverách a vytiahnutých oknách, spustenej klimatizácie a vnútornej cirkulácii počas doby približne 10-20 minút. V priebehu ozónovania sa osoby ani domáce zvieratá nezdržiavajú v aute. Po ukončení procesu sa dôkladne vyvetrá interiér auta počas doby 5 minút.

 

Kedy sa rozhodnúť pre ozónovanie

Ozónovanie sa vykonáva v prípadoch, kde vzniká riziko prenosu infekcie vo vzduchu (po chorých osobách s infekčnými ochoreniami), v plánovaných intervaloch (likvidácia roztočov, pravidelná dezinfekcia miestností) alebo ak je potrebné odstrániť akýkoľvek zápach (cigaretový dym, nežiadúce okolnosti spôsobené hosťami, šatne športovcov po tréningu, zápasoch, fitnesscentrá, plavárne, sauny). Generátory ozónu sa použivajú aj na dezinfekciu klimatizácií a rozvodov vzduchotechniky. Tiež sa ozónovanie využíva preventívne, kedy chceme zabezpečiť dezinfekciu priestorov a ochrániť ľudí od infekčnej nákazy. Ozónovanie je súčasťou sanitácie pre dosiahnutie vysokých hygienických štandardov na pracoviskách, v potravinárskom priemysle, v zdravotníctve, v športových zariadeniach, v hotelovom a gastronomickom priemysle, v obchodoch, v službách (maséri, kozmetičky, kadernícke salóny), v školách, škôlkach, v seniorských domoch alebo aj v domácnostiach. Ozón má veľmi široké možnosti využitia aj v takých odvetviach ako sú napr. včelárstvo, akvaristika, dezinfekcia športovej výbavy (lyžiarsky, hokejový výstroj a pod.)

Pre koho sú určené generátory ozónu ?

Generátory ozónu môžu používať domácnosti, ale i menšie, stredne veľké aj väčšie firmy. Obsluha zariadenia nie je náročná a pri dodržiavaní základných pravidiel je používanie generátora ozónu bezpečné. Ak máte vysoký hygienický štandard, je na vašom rozhodnutí, či uprednostníte službu alebo si zakúpite generátor ozónu. Nákup generátora ozónu má význam, ak sa rozhodujete ozónovať pravidelne alebo plánovane, kedy bude zariadenie využité účelovo a efektívne. Ak sa rozhodnete pre službu, nemusíte sa o nič starať, všetko zabezpečíme za vás.

Ako vybrať generátor ozónu?

V prvom rade je potrebné si vyjasniť na aký účel budete používať zariadenie. Podobne aj pri generátoroch ozónu na vzduch  je pri výbere potrebné vychádzať z parametrov zariadení. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že generátor ozónu s výdajnosťou 1 g/h ozónu dokáže vydezinfikovať priestor 10m3 v priebehu 30 minút. Napríklad zariadenie KL-14 (cca 14 g/h ozónu) je uspôsobený vyozónovať 140m3 za pol hodinu. Na ozónovanie vody sa riadime pravidlom: zariadenie s výstupom ozónu 1 g/h je vhodné na ozónovanie 1 m3 vody. Ďalšími parametrami, ktoré ovplyvňujú kritériá výberu sú nároky na funkcie (napr. funkcia ionizovania, časovač - mechanický, elektronický a pod.)

Účinnosť čistenia/ dezinfekcie  pomocou ozónu.

Mikroorganizmy spôsobujú problémy na rôznych miestach, v klinickom prostredí môžu baktérie spôsobiť nebezpečné epicentrá infekcie. Ozón sa môže používať ako chemický dezinfekčný prostriedok na ničenie baktérií a vírusov. Čas kontaktu sa mení v závislosti od požadovaného stupňa deaktivácie, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

Graf ukazuje, že kontaktné časy sa veľmi líšia, čistiace systémy ktoré používajú UV majú často veľmi krátke časové okno na ožarovanie vzduchu, a preto je potrebné pridať veľa energie, aby sa zabezpečila dostatočná deaktivácia v tomto krátkom čase. Čistenie plôch chemikáliami je obmedzené časom potrebným na vysušenie povrchu, zatiaľ čo ozón bude naďalej rozkladať vírusy a baktérie, kým sa prirodzene nerozloží alebo sa z miestnosti neodstráni. Ozón sa vytvára na mieste, ak je to potrebné, čím sa eliminujú ďalšie náklady potrebné na manipuláciu a skladovanie nebezpečných chemikálií. Okrem toho po spracovaní nezostáva žiadny chemický zvyšok, pretože ozón sa prirodzene rozkladá na kyslík. Pokiaľ ide o použitie, distribúcia v plynnom skupenstve umožňuje, aby sa ozón dostal k dezinfekcii povrchov v ťažko dosiahnuteľných priestoroch a dosiahol tak miesta, ktoré sa náročne utierajú. Štúdie ukázali, že nízke koncentrácie ozónu sú schopné deaktivovať baktérie a obalené vírusy reakciou s nenasýtenými mastnými kyselinami v plazmatickej membráne, určitými povrchovými proteínmi a DNA. Avšak na riešenie stabilných vírusov a baktériových spór sú potrebné vyššie koncentrácie ozónu spolu so vzdušnou vlhkosťou v priebehu niekoľkých hodín.

Na čo dať pozor pri výbere generátoru ozónu?

Na trhu je niekoľko predajcov, ktorí ponúkajú generátory ozónu. V zmysle slovenskej aj európskej legislatívy je nevyhnutné, aby predajca v EÚ predával iba zariadenia, ktoré spĺňajú zákony a predpisy súvisiace s predajom elektrických zariadení. Sú to predovšetkým smernice: 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU (RoHS). Tieto smernice za účelom bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa musí dodržiavať a deklarovať každý výrobca a predajca elektrických zariadení. Ak sa rozhodnete zakúpiť si generátor ozónu, alebo akékoľvek iné elektrické zariadenie, overte si či tieto zariadenia spĺňajú tieto kritériá v záujme vašej bezpečnosti aj bezpečnosti vašej domácnosti, firmy, organizácie. Naša spoločnosť ponúka generátory v súlade s predmetnými smernicami. Pri nákupe dostanete elektrické zariadenie v cene, v ktorej sú zahrnuté recyklačné poplatky zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch). V ponuke máme OZ60 ktorý sa používa prevažne v suchých menších miestnostiach bez prítomnosti osôb alebo OZ75 ktorý je vhodný do väčších miestností ako sú priestory potravinárskej výroby. 


Čo je ozón?
Ozón (O3) je forma kyslíka, ktorá má na rozdiel od kyslíka, ktorý vdychujeme z atmosféry (O2), ďalší atóm kyslíka. Tento tretí atóm kyslíka spôsobuje, že molekula ozónu je nestabilná, čo je kľúčom k jej oxidačnej energii. Pretože ozón je nestabilný, za normálnych podmienok sa veľmi rýchlo rozpadá. Počas čistenia/dezinfekcie je práve preto potrebné ozón vyrábať nepretržite. 


Ako vzniká ozón?
Chemická reakcia produkujúca ozón je pomerne jednoduchá. Ozón je forma kyslíka, ktorá sa vytvára, keď elektrická energia rozbije jednoduché molekuly kyslíka (O₂), čím sa spustí chemická reakcia, ktorá vytvára ozón (O3). Elektrická energia rozdeľuje jednoduché molekuly O₂ na dva atómy O1. Voľný atóm kyslíka sa spája s ostatnými molekulami kyslíka a vytvára ozón (O1) + (O2) = (O3). Ozón je nestabilná molekula v dôsledku tretieho atómu kyslíka, ktorý je spojený s ostatnými dvoma atómami slabou väzbou (pozri symbol jednej čiary na obrázku). Slabá väzba je dôvodom, prečo ozón pôsobí ako silné dezinfekčné činidlo, ako je uvedené nižšie. Systémy DEL Ozone zdvojnásobujú tento proces pomocou vyspelej technológie, ktorá generuje ozón bezpečne a spoľahlivo v kontrolovaných množstvách, a teda efektívne dosahuje naše ciele týkajúce sa dezinfekcie.

Ako pôsobí ozón?
Nestabilný tretí atóm kyslíka sa kombinuje s organickými alebo anorganickými molekulami a počas oxidácie ich rozbije alebo zmení. Tento proces je takmer okamžitý. Napríklad ozón v bazénoch zabíja C. parvum (Cryptosporidium parvum), v momente ako sa ho dotkne, zatiaľ čo bežnej dávke chlóru to môže trvať aj hodiny. Rovnako ako chlór, aj ozón sa „spotrebuje“ v procese oxidácie a musí sa regenerovať.

Ozón oxiduje s celým radom ďalších látok. Vo vode, ale aj vo vzduchu môžu organické molekuly obsahovať vírusy, baktérie, huby, plesne, oleje, organické chlóramíny atď.. Zatiaľ čo anorganické molekuly môžu rozpúšťať kovy, ako je železo, meď a mangán, ako aj anorganické formy chlóramínu, ozón je neškodný. Na povrchoch, kde sa jedlo pripravuje alebo v samotnej potravine, sa ozón používa na deaktiváciu Salmonelli, Listerie, E. coli alebo na množstvo iných nebezpečných mikroorganizmov. V nemocniciach a práčovniach ozón ničí veľmi nebezpečné Staph baktérie (MRSA), ktoré sú rezistentné voči antibiotikám, ktoré sa môžu prenášať prostredníctvom oblečenia alebo podstielky. Chemický proces oxidácie ozónu je nemilosrdný. Pokračuje až do úplného zničenia ozónu (v skutočnosti sa redukuje v procese oxidácie inými látkami). Keď tento tretí nestabilný atóm splnil svoje oxidačné povinnosti, zanecháva za sebou iba známe molekuly kyslíka, ako sú tie vo vzduchu, ktorý dýchame, (O2). Systémy ozónových generátorov vykonávajú celý tento proces v prospech ľudských aktivít.

 

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Ďakujeme za dopyt, čoskoro Vás budeme kontaktovať späť.