Služby a projektovanie

Úvodné konzultácie s Vami, sú prvým a hlavným krokom v celom procese. Naším cieľom je dôkladné oboznámenie sa s pracovnými procesmi a našou úlohou diagnostikovať „problém“ presnejšie, aby sme ho mohli vyriešiť alebo odstrániť pre Vás najprijateľnejším spôsobom. Náš tím odborníkov je Vám k dispozícii pomôžu Vám nájsť a zrealizovať UVC dezinfekciu čo najrýchlejšie pomocou svojich znalostí a skúseností. Po zistení problémov skontrolujeme, ktoré riešenia na ich odstránenie sú k dispozícii. Výsledkom sú podklady pre projekt a  inštalácie systému dezinfekcie.

 

Projekt

Projektom optimalizujeme riešenia. Pre krátkodobé riešenia použijeme oblasť dezinfekcie ozónom, pre komplexné riešenia využijeme oblasť UV žiarení. Projekt je manuál pre všetky zúčastnené strany a poskytuje istotu pre  bezpečné používanie  a pracovné postupy tak, aby vzniklo  úplne neškodné prostredie pre zdravie ľudí. Naši projektanti sa zaoberajú aj najnáročnejšími aplikáciami, nájdu najvhodnejšie riešenia práve pre Váš priestor a technológiu. Je naším cieľom urobiť všetko pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti a účinnosti UVC systému. 

Vypracujeme projektovú dokumentáciu so špecifikáciami a prevádzkovými manuálmi, oboznámime Vás so všetkými bezpečnostnými funkciami riešení a podmienkami prevádzky. Pozeráme sa na riešenia očami zákazníka. Každé riešenia alebo súbor riešení prehodnocujeme podľa TCO za 10 rokov prevádzky. Našou úlohou je, aby ste získali spoľahlivé riešenia a ekonomicky udržateľné a rozširovateľné práve vtedy, keď to budete potrebovať.

 

 

 

 

V projektovaní sme rýchly, vieme že aj dobrý projekt je zbytočný pokiaľ príde neskoro. 

O:\-- MARKETING O --\UVC SYSTEMS\DIALUX\MODELOVA SITUACIA\NP4.jpg

Projekt v BIMe je samozrejmosťou. Sme zvyknutí pracovať v 3D informačných modeloch stavieb a ďalej ich rozvíjať. UVC systém je systém s vyššou úrovňou bezpečnosti a presnosti. Legislatívne požiadavky, vyhlášky a normy určujú úrovne bezpečnosti a správnej aplikácie.

UVC je žiarenie, ktoré je pre ľudské oko na hranici viditeľnosti. Projektovanie v BIM je presné, najmä v prostredí pracovísk v priemysle. Pri projektovaní máme výpočtové modely, ktoré pracujú s fyzikálnymi vlastnosťami UVC a UVB žiarení. Účinnosť systému závisí na presnej pozícii svietidla a jeho intenzite vyžarovania v čase. Systémy sa projektujú s ohľadom na vlastnosti povrchov vnútorného prostredia a minimálny čas pre expozíciu.  BIM je nástroj, kde vlastnosti prostredia vieme zohľadňovať a poskytnú dôležité informácie o vlastnostiach prevádzky a servise do informačných modelov stavieb. 

Veríme že práve BIM je nástroj ktorým bude možné už pri projektovaní zadefinovať úroveň kvality vnútorného prostredia a súčasne splniť náročné požiadavky na estetiku a dizajn interiérov.

UVC systémy sú samostatná časť vybavenia budov, ktorá je priamo spojená so systémom osvetlenia, klimatizačných zariadení alebo distribúcie vody. Jeho funkčnosť alebo nefunkčnosť má priamy dopad na kvalitu pracovného prostredia. Funkčnosť systému vieme monitorovať, merať a riadiť. Dostupné informačné systémy nám poskytujú veľa možností pre diagnostiku prevádzky v reálnom čase a jej optimalizáciu. Bezpečnosť a efektívnosť prevádzky je na prvom mieste. 

UVCsystems.sk Komplexné riešenie dezinfekcie povrchov a vzduchu na pracoviskách. Hlavnou úlohou systému je, aby automaticky udržiaval vysoký stupeň dezinfekcie prostredia. Využíva rôzne druhy svietidiel a žiaričov podľa druhu prostredia. Srdcom je informačný systém, ktorý riadi prevádzku podľa koncentrácie osôb na pracoviskách, pohybu a prítomnosti, pracovného času, ale tiež podľa koncentrácie CO2 v ovzduší. Dávku ožiarenia riadi podľa nastavených limitov a hlavne podľa potreby nastavenia úrovne sterilnosti prostredia. 

Zákaznícky orientované riešenia a vývoj nových aplikácii

Plánujete pre svoje výrobky integrovať špeciálne UVC riešenie? Vďaka našej širokej palete modulárnych prototypov je možné vytvárať nové prototypy a sériu systémov veľmi rýchlo, dokonca aj v malom množstve. Ponúkame vám realizáciu vašich špeciálnych požiadaviek, napríklad súkromnej ochrannej známky alebo špeciálnych rozmerov. Ako vaši partneri poskytneme diskrétnosť a dôvernosť a radi vám poradíme v záležitostiach týkajúcich sa ochrany patentov a autorských práv.

 

 

LED technológia 

Posledný vývoj v technológii LED viedol ku komerčne dostupným UVC LED. UVC LED diódy používajú polovodiče na vyžarovanie medzi 255 nm a 280 nm. Emisia vlnovej dĺžky je nastaviteľná úpravou materiálu polovodiča. Začiatkom roka 2020 sa zvýšila účinnosť UVC LED nad účinnosť nízkotlakových žiariviek a  preto sa jej aplikačné oblasti rýchlo rozširujú. 

Zmenšená veľkosť LED diód otvára možnosti pre malé UVC systémy, ktoré umožňujú aplikácie v mieste použitia a integráciu do lekárskych prístrojov. Nižšia spotreba energie v polovodičoch predstavuje UVC dezinfekčné systémy, ktoré využívajú malé solárne články alebo dovoľujú plynulé riadenie a digitalizáciu.

Ak sa dodržia prevádzkové podmienky, tak UVC LED diódy majú dlhšiu životnosť ako tradičné germicídne žiarivky. Veľkou výhodou je možnosť okamžitého žiarivého toku, minimálna závislosť na nízkych teplotách. Na druhej strane degradácia LED čipu sa zvyšuje s teplom. UVC systémy sa projektujú na dlhú životnosť alebo vysoký žiarivý výkon. UVC LED neobsahujú ortuť ani chemické látky nebezpečné k životnému prostrediu. Na ich prevádzku a životnosť nemajú vplyv vibrácie ani časté zapínanie. 

 

Žiarivková technológia 

UVC žiarivky  boli špeciálne vyrobené a upravené pre ich použitie. Klasifikácia sa vykonáva podľa druhov rúrkových kontaktov (2-pólové alebo 4-pólové), dĺžky rúrky (100 - 1 000 mm), špecifikácie skla (rúrky bez ozónu alebo s produkciou ozónu) a štruktúry skla (rúrky) pre suché oblasti s jednou stenou, pre ponorné žiariče s dvoma stenami a termosklá s dvoma stenami. Každá z týchto rúrok má svoju charakteristickú krivku pomeru teplota / výkon a špecifikáciu IP. Všetky rúrky boli navrhnuté minimálne pre 16000 hodín prevádzky (˂ 75% pôvodnej špecifikácie), ale v mnohých aplikáciách môžu vykonávať až dva roky nepretržitej práce. Moduly sú k dispozícii pre špeciálne aplikácie ako komponenty pre váš závod. Pre Vás a Vaše potreby kombinujeme optimálny elektronický predradník s vybranými trubicami s krytom alebo bez krytu. Pre vaše potreby dodávame prefabrikované káble s vhodnými konektormi. Radi Vám poradíme, či použiť krytie IP52 až IP68, s reflektormi alebo bez reflektorov, s 2-kolíkovým alebo 4-kolíkovým žiarivkovým  kontaktom. 

  • Veľký výber UVC žiariviek od 100 do 1 000 mm
  • Elektronických predradníkov od 5 W do 80 W aj v krytí (IP68)
  • Monitorovacie systémy prevádzky a riadenie, senzory

 

 

Výbojková technológia 

UV žiarenie vysokotlakových alebo strednotlakových výbojok je takmer nezávislé na okolitých teplotách. To umožňuje stabilnú prevádzku UV systémov aj pri výrazne odlišných procesných parametroch. Ak sú napájané našimi dokonale prispôsobenými elektronickými riadiacimi jednotkami ELC, strednotlakové žiarovky vykazujú mimoriadne vysokú životnosť a silne minimalizovanú závislosť od spínacích cyklov. Všetky relevantné parametre elektrických výbojok sú presne ovládané spätnou väzbou od senzorov a sú online monitorované. To umožňuje inteligentnú a efektívnu integrovanú diagnostiku. Táto optimálna kombinácia výbojky a predradníka zaručuje najnižšie náklady na údržbu systému pri najvyššej spoľahlivosti.

 

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Ďakujeme za dopyt, čoskoro Vás budeme kontaktovať späť.