O nás

UV oblasť svetelného spektra je prirodzený pracovný materiál svetelných technikov pri vývoji svietidiel a svetelno technických systémov v širokej škále aplikácií. Ako lighting designeri spájame skúsenosti z oblasti osvetľovania a adekvátne dopĺňame o dezinfekčné systémy s UVC a UVB žiarením.

Poznáme požiadavky architektov na dizajn a estetiku priestoru a hľadáme vhodné technické a dizajnované riešenia. Je naším cieľom vytvoriť jeden funkčný celok UVC systému, ktorým účinne a dlhodobo zvýšime kvalitu vnútorného prostredia

Dlhodobo spolupracujeme s architektmi, hygienikmi, investormi, prevádzkovateľmi budov, mestami a obcami. Od roku 2000 sme mali možnosť navrhnúť a uviesť do života mnoho dizajnovo a užívateľsky orientovaných riešení osvetlenia. Každodenne pracujeme na nových moderných, inovatívnych a energeticky efektívnych riešeniach, pri ktorých je centrom pozornosti klient a jeho potreby.

Spolupracujeme a čerpáme skúsenosti, informácie z portfólia významných výrobcov UV systémov a výrobcov svetelnej techniky, ako aj vedeckotechnických inštitúcii, múzeí, škôl. Zároveň sme súčasťou výskumných projektov. Zúčastňujeme sa na konferenciách, výstavách a odborných seminároch a sme zapojení do procesu normalizácie a tvorby legislatívy.

Snažíme sa mať široký rozhľad a vlastný názor na trendy a inovácie vo vizuálnej forme osvetlenia, technickej realizácii, systémoch riadenia, softvéroch a najmä reálnych užívateľských potrebách.

Dbáme na energetickú hospodárnosť, máme na zreteli environmentálnu zodpovednosť

Sledujeme našu energetickú stopu a každoročne robíme opatrenia pre zníženie energetickej náročnosti nášho podnikania. Našimi projektami a realizáciami sme uviedli do života mnoho inovatívnych osvetľovacích sústav a UV aplikácii. Naším klientom sme počas 20 rokov vygenerovali GW hodín úspor na elektrickej energii a ušetrili stovky tisíc Eur v nákladoch na prevádzku.

Profesionalita a záujem nášho tímu odborníkov v obore návrhu, vývoja, realizácie, údržbe osvetlenia a riadiacich systémov je zárukou Vašej dlhodobej spokojnosti a udržateľnosti. Vytváranie priestoru pre bezpečnosť, kvalitnejšiu prácu, zábavu, plnohodnotný šport, oddych v domove a vyššiu kvalitu života.

Je našim krédom byť nositeľom inovácie pomocou komplexných a koncepčných riešení.

Veľké úsilie venujeme objektívnosti a nezávislosti informácií pre obchodných partnerov, architektov, investorov, správcov a samosprávy o stave a možnostiach zvýšenia kvality a úspor osvetlenia a riešení pre dezinfekciu.

Taktiež poskytujeme naše služby spoločnostiam poskytujúce služby EPC.

Inovatívnosť Sme nositeľmi inovácií v UV aplikáciách. Podrobne sledujeme trendy, stratégie a inovácie. Máme svoj názor a za ním si stojíme.

Naše ciele Dlhodobým cieľom je poskytovať špecializované služby v sektore osvetlenia a aplikácií UV žiarení. Poskytovať dôveru a záruku, že naše projekty spĺňajú vysoké nároky klientov a chceme byť partnerom v celom životnom cykle systému osvetlenia. Naším základným cieľom je zabezpečiť neustály rozvoj a stabilitu služieb prostredníctvom tímu našich spolupracovníkov.

Profesionalita a záujem Profesionalita a záujem nášho tímu odborných pracovníkov v odbore návrhu, vývoja, realizácie, údržbe osvetlenia, svetelnej techniky a riadiacich systémov je zárukou Vašej spokojnosti. Máme radi svoju prácu.

Naše portfólio Veľkú časť nami realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá a obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov a galérií. Tieto aplikačné oblasti postupne rozširujeme o systémy pre zvýšenie úrovne kvality vnútorného prostredia na báze UV žiarení a tvorby ozónu.

Riešenia na mieru Zaujíma nás Váš názor aký vzťah a predstavu máte Vy o kvalite vnútorného prostredia budov. Veľmi dôležité sú Vaše očakávania. Poradíme, usmerníme a zvizualizujeme vaše predstavy. Sme dobrí v hľadaní najrýchlejšej cesty k úspechu, projektu a Vašej spokojnosti.

Spolupráca Kladieme dôraz na spoluprácu a komunikáciu s klientom, architektmi, stavebníkmi, dizajnérmi a profesnými projektantmi stavieb. Preberáme na seba zodpovednosť za správnosť a funkčnosť a udržateľnosť UVC systémov.