Špecifický typ UV žiarenia zabíja koronavírus bezpečne a spoľahlivo

Blog Single

Japonskí vedci zistili, že ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 222 nanometrov efektívne ničí koronavírus SARS-CoV-2, pre ľudí ale nepredstavuje žiadne riziko.

Koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu ochorenia Covid-19, sa prenáša najmä prostredníctvom kvapôčok pri kýchaní, kašli alebo aj vydychovaní. Ak sa kvapky dostanú na nejaký povrch, vírus môže v niektorých prípadoch prežiť až niekoľkých dní.

Účinná dezinfekcia povrchov je preto jedným z dôležitých opatrení, ako zabrániť jeho šíreniu. Vedci z Hirošimskej univerzity publikovali novú štúdiu, v ktorej dokázali efektivitu dezinfenkcie pomocou ultrafialového žiarenia, ktoré neohrozuje ľudské zdravie.

Výsledky výskumu zverejnil vedecký časopis American Journal of Infection Control.

Rovnaká účinnosť, vyššia bezpečnosť

Ultrafialové žiarenie spektra C (UVC) je bežne používané na sterilizáciu vzduchu, kvapalín či povrchov. Najčastejšie sa používajú germicídne lampy s UVC žiarením s vlnovou dĺžkou 254 nm.

Viaceré predchádzajúce výskumy ale naznačili, že UVC s kratšou vlnovou dĺžkou 222 nm by mohlo byť rovnako účinné na sterilizáciu povrchov a pritom bezpečné aj pre ľudí.

Autori novej štúdie sa rozhodli túto hypotézu otestovať. Roztok s vírusom natreli na sterilnú polystyrénovú dosku, ktorú následne nechali vyschnúť pri izbovej teplote.

Kontaminovaný povrch potom ožarovali lampou zo vzdialenosti 24 centimetrov.  Zistili, že 99,7 percent virálnej kultúry bolo zničenej už po 30 sekundách ožarovania.

Povzbudivý výsledok povedie k možnosti efektívne sterilizovať priestory aj pri neustálej prevádzke či obsadenosti ľuďmi. Keďže UVC žiarenie pri vlnovej dĺžke 222 nm nepreniká vonkajšou vrstvou pokožky, predstavuje bezpečnejšiu alternatívu sterilizácie v boji proti šíreniu koronavírusu.

Zdroj: https://zive.aktuality.sk/clanok/148879/specificky-typ-uv-ziarenia-zabija-koronavirus-bezpecne-a-spolahlivo/?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-crosspromo-hp-new&utm_campaign=cross&_ga=2.8528118.254331440.1598812298-1997344225.1589033291