Kompaktná UV žiarivka s UV-C slúži predovšetkým na dezinfekciu vzduchu alebo vody. Žiarivka vyžaruje ultrafialové krátkovlnné UVC žiarenie.

Nezáväzná cenová ponuka

Pôvodné popisy výrobkov
Žiarovky TUV PL-L sú kompaktné UVC (germicídne) žiarivky používané v profesionálnych jednotkách na dezinfekciu vody a vzduchu. Kompaktná veľkosť žiarivky umožňuje malú konštrukciu systému a flexibilitu dizajnu. Žiarovky TUV PL-L ponúkajú takmer konštantný UV výkon počas celej svojej životnosti, pre maximálnu bezpečnosť dezinfekcie a vysokú účinnosť systému. Vďaka jednostrannej objímke je výmena žiarivky jednoduchá.

Varovania a bezpečnosť
Je nepravdepodobné, že by zlomenie žiarivky malo vplyv na vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vyvetrajte 30 minút a časti vyberte, najlepšie pomocou rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho odpadu. Nepoužívajte vysávač.

NEBEZPEČENSTVO
Produkt vžaruje UV žiarenie. Tieto žiarivky vyžarujú UV žiarenie s vysokým výkonom, ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie pokožky a očí. Vyvarujte sa kontaktu očí a pokožky s netieneným výrobkom. Používajte iba v uzavretom prostredí, ktoré chráni používateľov pred žiarením.

Tento zdroj produkuje veľmi malé % ozónu. Ultrafialové žiarenie, je elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou kratšou než je okom viditeľné svetlo a je zdraviu nebezpečné a pri kontakte s ľudským okom, spôsobuje silné podráždenie až zápal spojiviek. Ak sú zdroje UV-C žiarenia v otvorenom žiaričmi alebo svietidle, je v danom priestore zakázaná prítomnosť osôb. Hubí primitívne mikroorganizmy vo vzduchu alebo vo vode.

Pätice 2G11
Životnosť (h) 9000
Výkon (W) 18
Napätie žiarivky (V) 60
El. prúd (A) 0.37
Výkon UVC (W) 5.5
Rozmery (mm) max. 195 X 220 X 225
Priemer (mm) max. 38
Váha (g) 60.9
Kód produktu 927903004007
Pätice 2G11
Životnosť (h) 9000
Výkon (W) 24
Napätie žiarivky (V) 87
El. prúd (A) 0.345
Výkon UVC (W) 7.1
Rozmery (mm) max. 290 X 315 X 320
Priemer (mm) max. 39
Váha (g) 82
Kód produktu 927903204016
Pätice 2G11
Životnosť (h) 9000
Výkon (W) 35
Napätie žiarivky (V) 42
El. prúd (A) 0.85
Výkon UVC (W) 11
Rozmery (mm) max. 195 X 220 X 225
Priemer (mm) max. 39
Váha (g) 60.9
Kód produktu 927904204007
Pätice 2G11
Životnosť (h) 9000
Výkon (W) 36
Napätie žiarivky (V) 105
El. prúd (A) 0.44
Výkon UVC (W) 12
Rozmery (mm) max. 385 X 410 X 415
Priemer (mm) max. 38
Váha (g) 104
Kód produktu 927903404007
Pätice 2G11
Životnosť (h) 9000
Výkon (W) 55
Napätie žiarivky (V) 103
El. prúd (A) 0.54
Výkon UVC (W) 17
Rozmery (mm) max. 505 X 530 X 535
Priemer (mm) max. 38
Váha (g) 134
Kód produktu 927908704007
Pätice 2G11
Životnosť (h) 9000
Výkon (W) 60
Napätie žiarivky (V) 84
El. prúd (A) 0.8
Výkon UVC (W) 19
Rozmery (mm) max. 390 X 415 X 420
Priemer (mm) max. 38
Váha (g) 104
Kód produktu 927909004007

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Ďakujeme za dopyt, čoskoro Vás budeme kontaktovať späť.