Technické zariadenie určené na dekontamináciu vzduchu v uzavretý priestoroch patrí medzi zdravotnícke zariadenia, ale zároveň nie  je liečebným zariadením. To znamená, že ak máte virózu, alebo alergiu, nedokáže vás vyliečiť. Na druhú stranu dokáže zabrániť šíreniu aerosólov, ktoré vznikajú napríklad pri kašlaní, dýchaní, alebo kýchaní.

Nezáväzná cenová ponuka

Tým pádom ak máte napríklad virózu, kýchate a kašlete, odstráni zo vzduchu šíriace sa mikróby a vírusy, ktorými by ste mohli nakaziť inú osobu. Avšak akonáhle sa zdravý človek ocitne v priestore, ktorý obsahuje potenciálny zdroj nákazy (chorý človek, byt so spórami plesní a pod.), dokáže produkt efektívne znížiť koncentráciu nákaz do tej miery, že významne klesne riziko  možnej nákazy zdravého človeka. Taktiež nie je náhradou za ostatné opatrenia ochrany pred nákazami. Je však ich dôležitou súčasťou, pretože vzduch je najprirodzenejšou cestou šírenia sa nákaz. Vlastnosťou technológie je tiež schopnosť nerozlišovať medzi druhom kontaminantov. To znamená, že je úplne ľahostajné, či ide o nebezpečné koronavírusy typu SARS, MERS, H1N1, aktuálny COVID-19, alebo o bežný vírus chrípky. Cieľom technológie je, aby ľudia neboli dlhodobo vystavení účinkom škodlivín a nákaz, ktoré majú oveľa viac fatálnych zdravotných dôsledkov, ako občas zmutovaný vírus.

Zariadenie bolo testované Univerzitov Lyon, Laboratóriom ľudskej virológie a patológie- Virnext, univerzitným nemocničným centrom Lyon. Testy ukázalai že zariadenie je schopné inaktivovať ľudksé vírusy s účinnosťou 99,99 %

Výkon žiarenia 70W
Priemerná oxidačno/mineralizačná kapacita 80 000 TeraRad
Vzdušný prietok systému 60 m3/h
Napájanie 220-230 V AC - 50Hz
Príkon 40Wh
Spotreba energie 42VA
Poistky 5*20mm T1, 25A H 250 V
Servis Každé dva roky
Servis filtrov Raz ročne
Rozmery v mm 650x240x160
Váha v kg 9,5
Výkon žiarenia 70 W
Priemerná oxidačno/mineralizačná kapacita 80 000 TeraRad
Vzdušný prietok systému 60 m3/h
Napájanie 110-230 V AC - 50/60 Hz
Príkon 90 Wh
Spotreba energie 96 VA
Poistky 5*20mm T1, 25A H 250 V
Servis Každé dva roky
Servis filtrov Raz ročne
Rozmery v mm 650x240x160
Váha v kg 9,5

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Ďakujeme za dopyt, čoskoro Vás budeme kontaktovať späť.